Vladas Požela

Vardas Vladas
Pavardė Požela
Profesija advokatas, politikos veikėjas, visuomenės veikėjas
Gimimo data 1879-04-09

Išsami biografija

Advokatas, politikos veikėjas. Gimė 1879 m. balandžio 9 d. Steigviliuose (Pakruojo r.), mirė 1960 m. rugsėjo 21 d. Adelaidėje.

Mokydamasis Mintaujos (dab. Jelgava) gimnazijoje 1895–1896 m. buvo slaptos „Kūdikio“ draugijos pirmininkas.

1896 m. įkūrė slaptą Steigvilių draugiją draudžiamosioms lietuviškoms knygoms platinti, 1900 m. už jų platinimą suimtas, kalintas, 1901 m. ištremtas į Smolenską. 1903 m. grįžo į Lietuvą, 1904 m. kartu su V. Kapsuku įsteigė jaunimo organizaciją „Draugas“.

1906–1907 m. LSDP vykusiuose federalistų ir autonomistų ginčuose gynė pastarųjų poziciją.

1905–1906 m. dalyvavo revoliuciniuoce įvykiuose Pušaloto, Žeimelio ir Žagarės apylinkėse, 1906 m. surėngė suimto V. Kapsuko išvadavimą iš Suvalkų ligoninės.

1906–1908 m. ir 1912 m. studijavo teisę Dorpato (dab. Tartu) universitete.

Per Pirmąjį pasaulinį karą Petrograde suartėjo su bolševikais, buvo RSDDP(b) liet. rajono vadovas, 1917 m. „Tiesos“ laikraščio faktinis redaktorius.

1917 m. baigęs Maskvos universitetą vertėsi advokatūra.

1917 m. pab. vėl suartėjo su bolševikais, dirbo Lietuvos reikalų liaudies komisariate, 1919 m. pr. marionetinėje V. Kapsuko vyriausybėje Vilniuje.

Pasitraukęs į Kauną prisidėjo prie LSDP atkūrimo. 1919 m. 2 pusėje buvo Šiauliuose su bermontininkais kovojančio partizaninio štabo narys.

1920–1922 m. Steigiamojo Seimo atstovas, [riklausė LSDP partijai.

Griežtai pasisakė prieš suimtų opozicijos veikėjų kankinimą.

Nuo 1921 m. LSDP CK narys.

1922–1923 m. Seimos atstovas (iš Seimo pasitraukė).

1922–1941 m. prisiekusysis advokatas.

1926 m. birželį–gruodį vidaus reikalų ministras.

1932–1940 m. Pienocentro ir Tarptautinio banko juriskonsultas, 1940 m. – Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas.

1941 m. kovą išvyko į Vokietiją, 1949 m. – į Italiją, tais pačiais metais į Australiją. Čia įsitraukė į lietuvių išeivių veiklą.

BEndradarbiavo lietuvių spaudoje, su Z. Toliušiu parengė ir išspausdino Lietuvos Vyriausiojo tribunolo 1926 m. civilinių kasacinių bylų sprendimųrinkinį (1930), Vyriausiojo tribunolo 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933 m. sprendimų rinkinius ir „Rodyklę Vyriausiojo tribunolo kasacinių sprendimų rinkinių“ (1935), parašė atsiminimų.

 

Biografiją parengė Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro duomenų klasifikavimo specialistė Jurgita Komarovskytė.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, t. 18, p. 677.

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Vladas_Po%C5%BEela (žiūrėta 2012 06 28).