Vytautas Janavičius

Išsami biografija

Inžinierius, vadovavo Garinei „plytnyčei“ Aleksandrijos dvare, Šiauliuose. XX a. 4 deš.