Jonas Goštautas

Išsami biografija

Šiaulių pavieto pasienio teismo teisėjas, XIX a. I pusė.