Emanuelis Izaijas Katilius

Vardas Emanuelis Izaijas
Pavardė Katilius
Profesija grafikas
Gimimo data 1926-10-28

Išsami biografija

Grafikas. Gimė 1926 m. spalio 28 d. Kaune, mirė 1996 m. balandžio 1 d. ten pat.
1941 m. su motina, broliu ir seserimi ištremtas į Altajaus kraštą (Rusija). 1947 m. grįžo į Lietuvą, įstojo į Lietuvos valstybinį dailės institutą (dabar Vilniaus dailės akademija). 1950 m. iš trečio kurso pašalintas ir, kaip neteisėtai grįžęs, buvo suimtas, teisiamas už akių ir vėl išvežtas į lagerį Novosibirsko srityje (Rusija). 1958  m. grįžo į Lietuvą, 1958–1964 m. studijavo grafiką Lietuvos valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija).

Nuo 1960 m. bendradarbiavo leidykloje „Vaga“, 1963–1965 m. dirbo dailininku Buitinio gyventojų aptarnavimo valdybos Projektavimo konstravimo biure, nuo 1965 m. – LSSR profesinių sąjungų biuletenio „Kooperatininkas“ meninis redaktorius.

Nuo 1966 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Nuo 1964 m. dalyvavo Lietuvos, Baltijos šalių ir sąjunginėse parodose. 1987 m. surengė asmeninę parodą Vilniuje.
Dirbo estampo, ekslibrio, taikomosios grafikos, knygos meno srityse. Estampuose sukurtuose linoraižinio, cinkografijos technika plėtojo tarpukario Lietuvos grafikos stilistiką (ciklas „Viena diena kare“, 1964; „Senojo miesto pavasaris“, „Pavasario vėjai“ – abu 1965; „1940-ųjų birželis“, „Dailininko Vlado Žiliaus portretas“ – abu 1967; „Jūros etiudas“, 1974; „Pavasaris“, 1978). Piešė tušu ir plunksna.

Sukūrė plakatų, iliustravo per 50 knygų (A. Maldonio „Šitie metai“, 1966; V. Reimerio „Eisenos“, 1970; J. Jakšto „Prisiminimai be datų“, 1974 ir kt.), knygų viršelių (R. Lankausko „Kai nutyla mopedas“, 1961; V. Bubnio „Lapams krentant“, 1965 ir kt.).

Rašė eiles, paskelbė prisiminimų. 2014 m. išleista atsiminimų knyga „Laiškai, parašyti naktį“ (Gimtasis žodis, sud. R. Bačiulienė).

Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje („Senojo miesto pavasaris“, 1965; „Pavasario vėjai“, 1965).

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.