Enzys Jagomastas

Vardas Enzys
Pavardė Jagomastas
Profesija visuomenės veikėjas, kultūros veikėjas, spaustuvininkas, leidėjas
Gimimo data 1870-03-22

Išsami biografija

 Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros veikėjas, bibliofilas, spaustuvininkas, leidėjas. Gimė 1870 m. kovo 22 d. Lumpėnuose (dab. Pagėgių sav.), mirė 1941 m. birželio 30 d. Paneriuose (dab. Vilniaus miesto dalis), čia ir palaidotas.

Nuo XIX a. 9 deš. pab. dirbo spaustuvininku Tilžėje, Oto Mauderodės spaustuvėje. 1896–1941 m. Tilžėje turėjo savo spaustuvę (Jagomasto spaustuvė, nuo 1912 vadinama „Lituania 2“). Rengė ir spausdino Mažajai ir Didžiajai Lietuvai laikraščius 1896–1897 m. – „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“, 1897–1899 m. – „Aušra“, jo priedą „Lietuviškas laiškas“, 1912–1913 m. – „Lietuviškai vokiškas savaitraštis“, 1924–1940 m. – „Naujasis Tilžės keleivis“, Antano Baranausko, Viliaus Kalvaičio, Vinco Kudirkos, Maironio, Stasio Matulaičio, Vydūno knygas, vadovėlius. Taip pat 1924–1940 m. rengė ir leido kalendorius – „Jagomasto lietuviškos kalendros“, „Prūsų (Mažosios) Lietuvos kalendros“. Palaikė ryšius su knygnešiais, rėmė lietuvių spaudos platinimą Didžiojoje Lietuvoje.

Lietuvių veiklai per rinkimus į Vokietijos Reichstagą ir Prūsijos Landtagą organizuoti 1890 m. su kitais įsteigė „Lietuvišką konservatyvų skyrimo draugystės“ komitetą. Priklausė daugeliui lietuvių draugijų. Nuo 1894 m. „Birutės“ draugijos, 1913–1914 m. Kristijono Donelaičio paminklo statymo komiteto sekretorius. 1918–1919 m. Mažosios Lietuvos tautinės tarybos narys. 1918 m. Tilžės akto signataras.

1924–1941 m. Spaudos draugijos pirmininkas. 1931–1935 m. Lietuvių kultūros draugijos Tilžėje bibliotekininkas. Dėl lietuvių tautinių teisių gynimo Vokietijos valdžios buvo persekiojamas. Vokiečių valdžios verčiamas persikelti į Vokietiją, 1941 m. kovo mėn. apsigyveno Vilniuje. Su žmona, dviem sūnumis, dukterimi ir jos vyru nacių sušaudytas Paneriuose.

Sukaupė unikalų lietuvių spaudos rinkinį. Spaustuvės „Lituania“ archyvas, jo dienoraštis saugomi Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
E. Jagomastas lietuvių kalba 

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 8.
Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.