Mykolas Miežinis

Vardas Mykolas
Pavardė Miežinis
Profesija kunigas, kalbininkas
Gimimo data 1826 m.

Išsami biografija

Lietuvos kunigas, kalbininkas. Baigęs Varnių kunigų seminariją, kunigavo Latvijoje, vėliau Lietuvoje. Bendradarbiavo laikraštyje „Aušra“. Dėl pritarimo 1863 m. sukilimui buvo caro valdžios sekamas, tardomas, 3 metus kalintas Raseinių vienuolyne. Parengė trumpą „Lietuviszką gramatiką“ (1886) ir apie 15 000 žodžių „Lietuviszkai–latviszkai–lenkiszkai–rusiszką žodyną“ (1894) .

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, t. 15.