Titas Narbutas

Vardas Titas
Pavardė Narbutas
Profesija kunigas, visuomenės veikėjas
Gimimo data 1913-05-23

Išsami biografija

Kunigas, visuomenės veikėjas. 1932 m. baigė Panevėžio gimnaziją. Studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universitete. 1937–1944 m. Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, nuo 1941 m. kapelionas Panevėžio vyskupijoje. 1950 m. atvykęs į JAV, ėjo vikaro, kapeliono pareigas įvairiose parapijose. Bendradarbiavo spaudoje, išleido keletą knygų. Mirė 1972 05 19 Deitone (JAV).

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
T. Angelaitis