Jeronimas Cicėnas

Vardas Jeronimas
Pavardė Cicėnas
Profesija žurnalistas, visuomenės veikėjas
Gimimo data 1909-07-24

Išsami biografija

Žurnalistas, Vilniaus krašto visuomenės veikėjas. Studijavo visuotinę istoriją, literatūrą, etnologiją Vilniaus universitete. 1934–1936 m. dirbo laikraščio „Vilniaus žodis“ redakcijoje; 1938–1939 m. jo priedo „Kūryba ir kritika“ redaktorius. 1934–1939 m. dėstė lietuvių kalbą Trakų ir Vilniaus mokytojų seminarijose, Aukštojoje politikos mokslų mokykloje Vilniuje. 1941–1944 m. Vilniaus radiofono literatūros laidų ir valandėlių vaikams redaktorius. Bendradarbiavo Vilniaus krašto lietuvių, lenkų, baltarusių, ukrainiečių spaudoje, buvo aktyvus lietuvių organizacijų narys. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1945–1947 m. karo pabėgėlių stovyklose redagavo savaitraščius „Kelyje tėvynėn“, „Akiratyje“. Vėliau persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Dirbo žurnale „Nemunas“ (1950), rašė į kitą lietuvių spaudą. Išleido rinkinius „Vilniaus tautosaka“, „Daugėliškiniai burtai“ (abu 1934), dokumentinę apybraižą apie baudžiavą „Dvaruos praėstos dienos“ (1937), knygas „Lietuva pro „Vilniaus žinias“ (1944), „Vilnius tarp audrų“ (1953 Čikaga, 1993 Vilnius), „Omahos lietuviai“ (1954).

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 4.