Ona Galdikaitė

Vardas Ona
Pavardė Galdikaitė
Slapyvardis Vynmedžio Šakelė
Gimimo data 1898-09-17

Išsami biografija

Lietuvių vienuolė, poetė. Brolis dailininkas Adomas Galdikas. 1920–1921 m. Miunsterio universitete studijavo teologiją, filosofiją ir pedagogiką. 1922 m. įstojo į Krikščioniškosios meilės ir atgailos pranciškonių vienuolyną Nonenverte (Vokietija), vienuolės vardas sesuo Marija Augustina. 1929 m. dėdė arkivyskupas Pranciškus Karevičius pakvietė ją įkurti pranciškonių vienuoliją Lietuvoje. 1930 m. Padvariuose (Kretingos valsčius) įsteigė Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregaciją, kuri turėjo bažnytinių drabužių siuvyklą, vaikų darželį, vaikų katechizacijos mokyklą, vadovavo senelių prieglaudoms. 1935 m. įkūrė vienuolyną Kaune – jame buvo pirmieji Lietuvoje uždarų rekolekcijų namai, veikė vaikų darželis pagal M. Montesori auklėjimo sistemą. 1949 m. sovietinio saugumo suimta, kalinta Kaune, Kretingoje, Vilniuje. 1950 m. nuteista 10 metų kalėti; kalėjo Abezės ir Intos lageriuose. 1955 m. amnestuota. Grįžusi į Lietuvą toliau rūpinosi kongregacijos gyvenimu, iš lenkų, vokiečių, prancūzų kalbų vertė ir savilaidos būdu leido teologų dogmatikų ir mistikų veikalus. Parašė eilėraščių, giesmių, išvertė šv. Teresės Avilietės knygą „Gyvenimas, jos pačios aprašytas“ (išl. 1998 m.). 1977–1990 m. dalyvavo leidžiant pogrindžio žurnalą „Rūpintojėlis“.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6.