S. Chovas

Išsami biografija

Fotografas, dirbęs Utenoje (Kauno g. 33)  XX a. pirmoje pusėje iki Antrojo pasaulinio karo.