Antanas Gustaitis

Vardas Antanas
Pavardė Gustaitis
Profesija rašytojas, pedagogas
Gimimo data 1907-03-12

Išsami biografija

Lietuvių rašytojas, dramaturgas, radijo darbuotojas. 1927 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją. 1927–1928 m. mokytojavo pradžios mokykloje. 1928–1932 m. Vytauto Didžiojo universitete (iki 1930 m. Lietuvos universitetas) studijavo lietuvių ir vokiečių filologiją, pedagogiką. Iki 1936 m. dalyvavo prof. B. Sruogosvadovautame teatro seminare, studijavo teatro meną ir dramaturgiją. 1934–1936 m. dirbo mokytoju Aukštadvario progimnazijoje (Trakų apskritis). 1936–1939 m. vadovavo Klaipėdos, 1939–1940 m. Vilniaus radiofonui. 1940–1941 m. Vilniaus valstybinio teatro direktorius. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1946–1949 m. gyveno Ravensburge, Vokietijoje. Nuo 1949 m. gyveno Bostone. Mirė 1990 m. gegužės 19 d. 2007 m. birželio 12 d. palaikai perlaidoti Petrašiūnų kapinėse.