Jonas Vaičaitis

Vardas Jonas
Pavardė Vaičaitis
Gimimo data 1878 m.

Išsami biografija

Jonas Vaičaitis (1878–1937) – rašytojo Prano Vaičaičio brolis, vidurinysis Vaičaičių sūnus. Baigęs Sintautų pradžios mokyklą, ketverius metus tarnavo caro kariuomenėje. Paveldėjęs tėvų ūkį, jis jį pavyzdingai tvarkė.