Vincas Bartuška

Vardas Vincas
Pavardė Bartuška
Profesija kunigas, visuomenės veikėjas
Gimimo data 1881 m.

Išsami biografija

Lietuvos kunigas, visuomenės veikėjas, filosofijos mokslų daktaras. 1903 m. baigė Seinų kunigų seminariją, 1911 m. – Fribūro (Šveicarija) universitetą. Nuo 1911 m. kunigavo Jungtinėse Amerikos Valstijose. Per Pirmąjį pasaulinį karą rinko aukas nukentėjusiems lietuviams. 1916 m. dalyvavo Pavergtųjų tautų kongrese Lozanoje. 1917 m. iš popiežiaus kurijos padėjo išrūpinti Lietuvių dieną aukoms rinkti. 1917–1918 m. dirbo Lietuvių informacijos biure Lozanoje, redagavo žurnalą „Pro Lithuania“. Po karo grįžo į Lietuvą, leido politikos ir satyros laikraštį „Žaibas“, kuris buvo uždraustas. Ištremtas iš Kauno netrukus vėl išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. 1926 m. grįžo į Lietuvą, iki 1928 buvo Septintojo pėstininkų pulko kapelionas. Dėl ligos 1944 m. persikėlė į tėviškę, nuo 1945 m. gyveno Liudvinave. Parašė atsiminimų knygas „Kelionė Lietuvon Didžiojo karo metu“ (1918), „Lietuvos nepriklausomybės kryžiaus keliais“ (1937).

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Bartoškevičius

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2.