Teklė Grinienė

Vardas Teklė
Pavardė Grinienė
Mergautinė pavardė Lipčiūtė