Aleksandras Grigaitis

Vardas Aleksandras
Pavardė Grigaitis
Profesija kunigas
Gimimo data 1877 m.

Išsami biografija

Lietuvos katalikų kunigas. Baigė Seinų kunigų seminariją, Dvasinę katalikų akademiją Sankt Peterburge, Fribūro universitetą, Biblijos akademiją Jeruzalėje. Dėstė Seinų kunigų seminarijoje, nuo 1909 m. – Dvasinėje katalikų akademijoje Sankt Peterburge, nuo 1914 m. buvo jos vicerektorius. 1916 m. paskirtas Seinų, nuo 1926 m. Vilkaviškio kapitulos kanauninku, nuo 1924 m. prelatas. 1922–1940 m. dėstė Lietuvos universitete (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universitetas), Teologijos-filosofijos fakultete įsteigė Šventojo Rašto Senojo Įstatymo katedrą, jai vadovo. 1920–1926 m. Kudirkos Naumiesčio, 1926–1955 m. Aukštosios Panemunės klebonas. Parašė knygų, bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 7.