Lasswell

Kultūrinė terpė

fotoateljė Čikagoje apie 1916–1918 m.