Matas Grigonis

Vardas Matas
Pavardė Grigonis
Slapyvardis Svirno Žvynė; Matas Gojelis
Profesija rašytojas, pedagogas
Gimimo data 1889-10-03

Išsami biografija

Rašytojas, pedagogas. Gimė 1889 m. spalio 3 d. Miškiniuose (Panemunėlio vls., dab. Ukmergės r.), mirė 1971 m. sausio 7 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse. Kapą ženklina akmeninis paminklas-stela, kuriame iškaltas dvieilis: „Atlikęs pareigą švietėjo, / Į kapą poilsio atėjo“.

Vienas aktyviausių XX a. pr. lietuvių kultūros veikėjų.

1900–1907 m. mokėsi Mintaujos ir Vilniaus gimnazijose.

1907–1925 m. mokytojavo (daugiausia Panevėžyje, per I pasaulinį karą – lietuviškose mokyklose Kišeniove, Voroneže, Jaroslavlyje). Panevėžyje rengė lietuviškus vakarus, režisavo, vaidino, buvo vienas mokinių literatų sambūrio „Meno kuopa“ įkūrėjų. 1925–1929 m. Rozalimo, 1929–1934 m. Anykščių progimnazijų direktorius. 1934 m. apsigyveno Senamiesčio vienkiemyje (prie Panevėžio), tyrė gamtą, selekcionavo augalus.

Išleido >40 knygų vaikams (slapyvardžiais Svirno Žvynė, Matas Gojelis ir kt.). Parašė eilėraščių (rinkinys „Kvietkelis“, 1913, pirmoji lietuviška vaikų poezijos knyga, „Į vaikučių širdis“ 1933,  „Vaikų džiaugsmui“ 1935, „Algimantėlio metai“ 1936, „Tau, Tėvyne“ 1938, „Žemuogėlės“ 1960), apsakymų (apsakymų ir eilių rinkinys „Vaikų draugas“ 1913), scenos vaizdelių. Jiems būdinga vaikų gerųjų jausmų ugdymas, gamtos tėvynės meilės motyvai, katalikiškas auklėjimas. Sudarė lietuvių ir kitų tautų žaidimų (yra ir M. Grigonio sukurtų) knygas „200 žaidimų kambaryje ir tyrame ore“ (1911), „Vaikų žaidimai“ (1912), „Smagūs žaidimai“ (1914), „Šeimyniškiems vakarėliams pramogėlė“ (1914 ³1920), „Žaidimų vainikas“ (1919), „Vaikų žaidimai“ (1966). Išvertė ar laisvai perpasakojo E. de Amicio, H. K. Anderseno, I. Kotliarevskio, L. Tolstojaus, I. Turgenevo ir kitų rašytojų kūrinių vaikams. Parašė atsiminimų (rankraštis).

Įvertinimas: Gedimino 4 laipsnio ordinas (1928).

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 7, p. 168.

Anykštėnų biografijų žinynas, http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=741 (žiūrėta 2013 07 23).