Albertas Gerutis

Vardas Albertas
Pavardė Gerutis
Profesija mokslininkas, spaudos darbuotojas, diplomatas
Gimimo data 1905-07-21

Išsami biografija

Diplomatas, spaudos darbuotojas. Gimė 1905 m. liepos 21 d. Rygoje, mirė 1985 m. gruodžio 1 d. Berne.

1919 m. savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo kovose su bermontininkais. Vienas Rygos lietuvių „Rūtos“ draugijos steigėjų. 1924 m. persikėlė į Kauną. Studijavo Lietuvos, vėliau Berlyno universitete, 1933 m. baigė Berno universitetą. Nuo 1928 m. buvo „Lietuvos aido“, vėliau Eltos (taip pat Latvijos naujienų agentūros Leta ir Estijos – Eta) korespondentas Berlyne. 1933–1935 m. dirbo Klaipėdos krašto gubernatūroje; vienas Prekybos instituto steigėjų. Nuo 1936 m. dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje. 1937–1940 m. Ženevoje Lietuvos delegacijos prie Tautų Sąjungos sekretorius. 1940–1946 m. Lietuvos pasiuntinybės Berne I sekretorius. Vadovavo Lietuvių spaudos biurui. Šveicarijos Lietuvių bendruomenės veikėjas, tarybos pirmininkas (nuo 1980 m. garbės narys), „Šveicarijos lietuvių žinių“ redaktorius. 1946 m. Lietuvių bibliografinio archyvo (surinkta ~2500 pavadinimų leidinių apie Lietuvą ir Rytų Europą) iniciatorius ir vedėjas. Nuo 1948 m. Lietuvos pasiuntinys Šveicarijoje, nuo 1954 m. pasiuntinybės patarėjas, nuo 1980 m. įgaliotasis ministras. Baltų draugijos Vokietijoje valdybos, lietuvių sekcijos pirmininkas, nuo 1981 m. garbės pirmininkas. 1974 m. surengė Europos lietuvių studijų savitę Liucernoje.

Knygos: „Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių vadovų teisinis statusas“ („Die staatsrechtliche Stellung des Staatsoberhauptes in Litauen, Lettland und Estland“, 1933, disertacija), „Mažų šalių tarp Rusijos ir Vokietijos likimas“ („Kleinstaatliches Schicksal zwischen Russland und Deutschland“, 1943), „Baltijos problemos“ („Die baltischen Probleme“, 1944), „Petras Klimas: valstybininkas, diplomatas, istorikas, kankinys“ (1978), „Dr. Dovas Zaunius: Mažosios Lietuvos sūnus – Nepriklausomos Lietuvos valstybės užsienio reikalų ministras“ (1982).

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6.