Kęstutis Jonas Čerkeliūnas

Vardas Kęstutis Jonas
Pavardė Čerkeliūnas
Profesija žurnalistas, architektas, spaudos darbuotojas
Gimimo data 1921 m.

Išsami biografija

Žurnalistas, architektas. Gimė 1921 m. gegužės 14 d. Raseiniuose, mirė 2008 m. balandžio 14 d. Niujorke.

Nuo 1938 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo literatūrą ir architektūrą.

1941–1944 m. dirbo dienraščių „Į laisvę“, „Ateitis“ redakcijose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Tęsė studijas Tubingeno universitete, Stuttgarto aukštojoje technikos mokykloje.
Vienas iš sambūrio „Šviesa“ kūrėjų. 1947 m. apsigyveno JAV. 1952 m. baigė architektūrą Pratto institute (Niujorkas). 1956–1976 m. dirbo keliose Niujorko architektūros bendrovėse. 1959–1969 m. redagavo žurnalą „Sportas“.

1977–1987 m. gyveno Miunchene, dirbo radijo stoties „Laisvė“, vėliau – „Laisvoji Europa“ lietuvių skyriuje. Buvo laikraščio „Darbininkas“ korespondentu. Bendradarbiavo leidžiant „Lietuvių enciklopediją“.

Yra paskelbęs publikacijų lietuvių ir latvių išeivijos, VFR, JAV spaudoje. Daugiausia rašydavo sporto temomis. Parengė spaudai knygą „Išeivijos lietuvių sportas 1944–1984 m.“.

 

Parengta pagal Žemaitijos kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjų duomenų bazę, http://www.samogit.lt/Krastieciai/DBaze/DbAsp/Paieska_zem_sar.asp?raide=Č (žiūrėta 2012 01 31), Visuotinę lietuvių enciklopediją (2003, t. 4, p. 313) ir Vikipediją, laisvąją enciklopediją, http://lt.wikipedia.org/wiki/K%C4%99stutis_%C4%8Cerkeli%C5%ABnas (žiūrėta 2012 01 31)