Detali paieška

 

 •      

  Stasė Bernotienė (1926-07-14–2001-04-24)

 •      

  Matilda Mėlienė (1904–1988)

 •      

  Antanas Salys (1902-07-21–1972-07-31)

 •      

  Ernst Sandau

 •      

  Stasys Santvaras (1902-05-27–1991-04-12)

 •      

  Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595-02-24–1640-04-02)

 •      

  Augustinas Savickas (1919-05-12–2012-06-24)

 •      

  Jurgis Savickis (1890-05-04–1952-12-22)

 •      

  Vladislavas Savsenovičius

 •      

  Karl Schenker

 •      

  K. Scheryer

 •      

  Bruno Scheufelein

 •      

  H. Schmall

 •      

  Hanni Schwarz

 •      

  Gio-Batta Sciutto

 •      

  Józef Sebald (1853–1931-04-24)

 •      

  Leonardas Semaška

 •      

  Kazimieras Semenavičius (1600–1651)

 •      

  József Senyei (1885–1944)

 •      

  Viktoras Simankevičius (1921-02-27–2006-06-29)

 •      

  Ieva Simonaitytė (1891-01-23–1978-08-27)

 •      

  Julius Sinius (1911-01-22–1959-10-22)

 •      

  Jonas Sinkevičius

 •      

  Vytautas Sirijos Gira (1911-04-12–1997-02-14)

 •      

  Konstantinas Sirvydas (~1579–1631-08-23)

 •      

  Jolita Skablauskaitė (1950-09-20–2018-03-10)

 •      

  Algis Skačkauskas (1955-09-17–2009-10-23)

 •      

  Laima Skerstonaitė (1926-12-07–2004-01-10)

 •      

  O. Skibinski

 •      

  Kajetonas Sklėrius (1876-07-27–1932-01-14)

 •      

  Jokūbas Skliutauskas (1925-01-10–2004-03-24)

 •      

  Jokūbas Skrinska (1883–1963-03-03)

 •      

  Vytautas Skripka (1943-05-20–2013-05-16)

 •      

  Jonas Skruodys (1882–1935)

 •      

  Juozapas Jonas Skvireckas (1873-09-18–1959-12-03)

 •      

  Leiba Slonimskis

 •      

  Mykolas Sluckis (1928-10-20–2013-02-25)

 •      

  Mejeris Smečechauskas

 •      

  Adolfas Smilgevičius (?–1895-04-04)

 •      

  Antanas Sodeika (1890-01-23–1979-09-12)

 •      

  Jānis Jūlijs Sproģis (1884–1932)

 •      

  Balys Sruoga (1896-02-02–1947-10-16)

 •      

  Boleslovas Stadzevičius (1875–1947)

 •      

  Rūta Staliliūnaitė (1938-01-21–2011-05-09)

 •      

  Vladislava Sofija Stančikaitė-Abraitienė (1911-05-20–2008-12-16)

 •      

  Adalbertas Staneika (1885-04-23–1962-11-17)

 •      

  Simonas Tadas Stanevičius (1799-10-26–1848-03-10)

 •      

  Vytautas Stanionis (1917-02-28–1966-05-11)

 •      

  Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė (1925-01-05–2017-11-26)

 •      

  Petras Stauskas (1919-06-20–2003-02-28)

 •      

  Stein

 •      

  Agnietė Steponaitienė (1891-02-19–1980-03-30)

 •      

  Algirdas Eugenijus Steponavičius (1927-01-12–1996-10-21)

 •      

  Jonas Steponavičius (1907-11-06–1986-06-16)

 •      

  Jokūbas Stikliorius (1871-07-25–1942-02-19)

 •      

  Vilhelmas Storosta (1868-03-22–1953-02-20)

 •      

  A. Straufs

 •      

  Antanas Strazdas (1760-03-09–1833-04-23)

 •      

  Jonas Strielkūnas (1939-03-06–2010-05-09)

 •      

  Ignas Stropus (1884–1959)

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 60
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2