Detali paieška

 

 •      

  Bronė Buivydaitė (1895-12-08–1984-01-29)

 •      

  Kleopas Antanas Girvilas (1899-12-26–1992-03-29)

 •      

  Vincas Krėvė-Mickevičius (1882-10-19–1954-07-07)

 •      

  J. Macijauskas

 •      

  Vytautas Mackevičius (1911-01-14–1991-07-11)

 •      

  Jonas Mackonis (1922-11-09–2002-03-16)

 •      

  Balys Macutkevičius (1905-11-10–1964-12-03)

 •      

  Vytautas Mačernis (1921-06-05–1944-10-07)

 •      

  Vytautas Mačiuika (1930-12-31–1999-10-14)

 •      

  Jonas Mačiulis (1919-07-20–1992-04-05)

 •      

  Liudas Mačiulis

 •      

  Jonas Mačiulis-Maironis (1862–1932)

 •      

  Marcelė Mačiulytė (1864–1958-04-26)

 •      

  Pranciška Mačiulytė (1859–1942)

 •      

  Vytautas Maknys (1907-06-26–2003-01-21)

 •      

  Albina Makūnaitė (1926-04-01–2001-05-26)

 •      

  Alfonsas Maldonis (1929-08-22–2007-10-06)

 •      

  Vladimiras Malinovskis

 •      

  Mannasé

 •      

  Jonas Marcinkevičius

 •      

  Justinas Marcinkevičius (1930-03-10–2011-02-16)

 •      

  Rimantas Marčėnas (1937-04-04–2019-09-07)

 •      

  Petras Markevičius (1912-05-30–1987-04-25)

 •      

  Jonas Martinaitis (1898-06-26–1947-11-29)

 •      

  Marcelijus Martinaitis (1936-04-01–2013-04-05)

 •      

  Jan Matejko (1838–1893)

 •      

  Robertas Matisas (g. 1879)

 •      

  Jurgis Matulaitis (1871-04-13–1927-01-27)

 •      

  Anzelmas Matulevičius (1923-01-07–1985-09-21)

 •      

  Eugenijus Matuzevičius (1917-12-24–1994-06-20)

 •      

  Vytautas Maželis (1914-01-29–2008-04-14)

 •      

  B. O. Medziunis

 •      

  Matilda Mėlienė (1904–1988)

 •      

  Jonas Melys (1900–1961)

 •      

  Rožė Melngailienė

 •      

  Borisas Melngailis (1904-07-30–1965)

 •      

  Matas Menčinskas (1896-09-15–1942-03-18)

 •      

  A. Merkel

 •      

  Aleksandras Merkelis (1907-01-24–1994-01-11)

 •      

  Vytautas Merkys (1929-05-05–2012-07-25)

 •      

  Jonas Meškelevičius (1950-04-05–2005-01-05)

 •      

  Elena Mezginaitė (1941-10-31–2005-02-09)

 •      

  Guido Michelini (1951-07-02–2020-11-25)

 •      

  Boruchas Michelsonas (1871–1939)

 •      

  Adomas Mickevičius (1798-12-24–1855-11-26)

 •      

  Alfonsas Mickevičius

 •      

  Vincas Mickevičius-Kapsukas (1880-04-07–1935-02-17)

 •      

  Eduardas Mieželaitis (1919-10-03–1997-06-06)

 •      

  Mykolas Miežinis (1826–1888-11-24)

 •      

  Pranas Mikalauskas-Antalkis (1923-12-23–1997-03-26)

 •      

  Jonas Mikelinskas (1922-05-06–2015-01-25)

 •      

  Juozas Mikėnas (1901-02-12–1964-10-24)

 •      

  Petras Mikolainis (1868-05-26–1934-01-08)

 •      

  Vincas Mykolaitis-Putinas

 •      

  Žibuntas Mikšys (1923-12-12–2013-11-16)

 •      

  Ričardas Mikutavičius (1935-02-26–1998-07-01)

 •      

  Pranas Milašauskas (1875–1918 ?)

 •      

  Nijolė Miliauskaitė (1950-01-23–2002-03-25)

 •      

  Juozas Miliauskas (1845–1937)

 •      

  Vacys Milius (1926–2005)

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 60
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2