Detali paieška

 

 •      

  Leonardas da Vinčis (1452-04-24–1519-05-12)

 •      

  Jurgis Dabrila (1898-04-23–1960-04-29)

 •      

  Stasys Dabušis (1898-06-05–1974-11-02)

 •      

  Stanislovas Dagilis (1843-03-17–1915-11-19)

 •      

  Jokūbas Dagys (1905-12-16–1989-09-06)

 •      

  Jonas Dainauskas (1904-01-21–2000-05-27)

 •      

  Aleksandras Dambrauskas-Jakštas (1860–1938)

 •      

  Antanas Dambrauskas (1911-02-10–1995-11-21)

 •      

  Pijus Dambrauskas (1892–1987)

 •      

  Leonardas Dambriūnas (1906-02-05–1976-11-24)

 •      

  Julija Daniliauskienė (1926-03-27–2009-07-26)

 •      

  D. Daškevičius

 •      

  Juozas Daubaras (1895-12-15–1982)

 •      

  Kazys Daugėla (1912-02-23–1999-10-11)

 •      

  Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899-08-16–1997-02-10)

 •      

  Jurgis Daugvila (1923-05-23–2009-10-17)

 •      

  Mikalojus Daukša (~1527–1538–1613 vasario mėn.)

 •      

  Mečislovas Davainis-Silvestraitis (1849-04-20–1919-05-31)

 •      

  Jean de Bosschère (1878-07-05–1953-01-17)

 •      

  Alfonso Maria de'Liguori (1696–1787)

 •      

  Charles Louis de Montesquieu (1689-01-18–1755-02-10)

 •      

  Helena de Mrosovski (Mrozovskaja)

 •      

  Janina Degutytė (1928-07-06–1990-02-08)

 •      

  Francis Dejanaj?

 •      

  Andrius Deltuva (1936-11-28–2017-02-23)

 •      

  Sofija Dembovskytė-Riomerienė (1885-02-16–1972-08-23)

 •      

  Birutė Demkutė (1924-10-15–2017-12-19)

 •      

  Tandori Dezső (1938-12-08–2019-02-13)

 •      

  Gražina Didelytė (1938-10-02–2007-01-02)

 •      

  Vladas Didžiokas (1889-09-01–1942-10-07)

 •      

  Barbora Didžiokienė (1896-12-12–1976-08-18)

 •      

  Liudvika Didžiulienė-Žmona (1856–1925)

 •      

  Vanda Didžiulytė-Albrechtienė (1881-04-29–1941-07-21)

 •      

  Halina Didžiulytė-Mošinskienė (1911-02-19–2004-04-22)

 •      

  Petras Dirgėla (1941–2015-03-29)

 •      

  Povilas Dirgėla (1941–2004-10-16)

 •      

  Jadvyga Antanina Dobkevičiūtė-Paukštienė (1913-06-13–2005)

 •      

  Michail Dobroklonskij (1886-10-22–1964-11-16)

 •      

  Stanisław Ryszard Dobrowolski (1907-03-14–1985-11-27)

 •      

  Mstislavas Dobužinskis (1875-08-02–1957-11-20)

 •      

  Konstantinas Dockus (1920-03-11–1990-11-27)

 •      

  Regina Rasa Dočkutė (1938-08-12–2012-12-28)

 •      

  Ona Dokalskaitė-Paškevičienė (1912-10-23–2007)

 •      

  Hans Dominik (1872-11-15–1945-12-09)

 •      

  Kristijonas Donelaitis (1714-01-01–1780-02-18)

 •      

  Leonidas Donskis (1962-08-13–2016-09-21)

 •      

  Kostas Doveika (1912-11-18–1999-02-07)

 •      

  Jonas Dovydaitis (1914-07-24–1983-09-20)

 •      

  Juozapas Silvestras Dovydaitis (1826-01-12–1883-01-09)

 •      

  Jurgis Dovydaitis (1907-10-19–2001-08-25)

 •      

  Ona Dovidavičiūtė (1939-08-20–2015)

 •      

  Liudas Dovydėnas (1906-01-14–2000-07-04)

 •      

  V. Dovmont

 •      

  Valys Drazdauskas (1906-12-16–1981-04-19)

 •      

  Vladas Drėma (1910-12-03–1995-01-04)

 •      

  Paulius Drevinis (1919-10-13–1990-11-22)

 •      

  Adomas Druktenis (1931–2019-06-09)

 •      

  Vladas Dubas (1887-06-18–1937-08-03)

 •      

  Vidas Dulkė (1959–2017)

 •      

  Bronius Dundulis (1909-11-26–2000-09-01)

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 60
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2