Detali paieška

 

 •      

  Unė Babickaitė-Graičiūnienė (1897-04-19–1961-08-01)

 •      

  Petras Babickas (1903-05-12–1991-08-27)

 •      

  Benediktas Babrauskas (1910-07-01–1968-12-13)

 •      

  Antanas Bacevičius (1871–1937)

 •      

  Vladas Bacevičius (1916–1998)

 •      

  Ričardas Bačanskis (g. 1859)

 •      

  Vincas Bačėnas (1854–1918)

 •      

  Vytautas Bačėnas (1925-03-06–2010-07-21)

 •      

  Juozas Bačiūnas (1893-05-24–1969-01-23)

 •      

  Stasys Antanas Bačkis (1906-02-10–1999-11-10)

 •      

  Badekow

 •      

  Vytautas Jonas Bagdanavičius (1908-12-26–2001-02-27)

 •      

  Pranas Bagdas (1912-06-05–1991-03-21)

 •      

  Apolinaras Petras Bagdonas (1912-06-17–2009-12-13)

 •      

  Juozas Bagdonas (1866-04-06–1956-06-08)

 •      

  Juozas Bagdonas (1911-12-11–2005-04-11)

 •      

  Vacys Bagdonavičius

 •      

  Šimonas Bajeras

 •      

  M. Bakas

 •      

  Juozas Bakis (1922-09-07–2003-12-07)

 •      

  Aurelija Marija Balašaitienė-Žitkuvienė (1923-09-25–2008-09-03)

 •      

  F. Balbi

 •      

  Juozas Balčikonis (1885-03-24–1969-02-05)

 •      

  Juozas Balčikonis (1924-01-12–2010-12-19)

 •      

  Ona Balčiūnienė (1903–1976)

 •      

  Taida Balčiūnienė (1925-11-03–2018-02-22)

 •      

  Ona Audronė Balčiūnienė-Tamulevičiūtė (1913-06-25–1999-04-14)

 •      

  Kęstutis Pranciškus Balevičius (1935-06-04–2002-08-10)

 •      

  Fansal Balgley

 •      

  Jonas Balys (1909-07-02–2011-09-09)

 •      

  Onė Baliukonė (1948-06-01–2007-11-20)

 •      

  Andrius Baltinis (1909-10-12–1975-09-05)

 •      

  Aleksas Baltrūnas (1925-02-09–2001-04-15)

 •      

  Antanas Baltrušaitis-Antanėlis (1865-06-10–1949-12-15)

 •      

  Juozas Baltrušaitis (1875-08-16–1942-09-22)

 •      

  Jurgis Baltrušaitis (1903-05-07–1988-01-25)

 •      

  Jurgis Baltrušaitis (1873-05-02–1944-01-03)

 •      

  Birutė Baltrušaitytė-Masionienė (1940-10-24–1996-08-02)

 •      

  Juozas Baltušis (1909-04-14–1991-02-04)

 •      

  Romualdas Baltušnikas (1941-08-24–1997-09-15)

 •      

  Zenonas Baltušnikas (1925-05-10–2011-09-06)

 •      

  Klemensas Baltutis (1909–1944)

 •      

  Liudas Balvočius (1905-08-25–1984-03-28)

 •      

  Onorė de Balzakas (1799-05-20–1850-08-18)

 •      

  Stanley Balzekas (1924-10-08–2020-06-18)

 •      

  Juozas Banaitis (1917-12-28–1988-03-02)

 •      

  Juozas Banaitis (1908-03-01–1967-03-27)

 •      

  Donatas Banionis (1924-04-28–2014-09-04)

 •      

  Vytautas Banys (1920-12-24–1989-09-27)

 •      

  Albinas Baranauskas (1924-06-03–2013-02-17)

 •      

  Antanas Baranauskas (1835-01-17–1902-11-26)

 •      

  Antanas Baranauskas (1903-01-10–1945-05-25)

 •      

  Jonas Baranauskas (g. 1952-05-10)

 •      

  Marijonas Baranauskas (1931-07-24–1995-11-28)

 •      

  Vytautas Barauskas (1920-06-29–2003-07-25)

 •      

  Vytautas Barauskas (1934-01-28–2015-03-22)

 •      

  Johannes Barbarus (1890-01-12–1946-11-29)

 •      

  Kazimieras Barėnas (1908-01-12–2006-03-17)

 •      

  Laima Sofija Barisaitė (1930-07-18–2005-10-11)

 •      

  Aloyzas Baronas (1917-12-12–1981-09-07)

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 60
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4