Detali paieška

 

 •      

  Povilas Abelkis (1906-01-27–1957-08-07)

 •      

  Abramavičius

 •      

  Vladas Abramavičius (1909-05-09–1965-11-16)

 •      

  Juozas Adamkavičius (1916-02-11–1979-11-01)

 •      

  Romas Adomavičius (1952–2009)

 •      

  Tadas Adomonis (1910-02-22–1987-04-05)

 •      

  Vytautas Alantas (1902-06-18–1990-06-24)

 •      

  Kazimieras Alchimavičius (1840-12-20–1916-12-31)

 •      

  Antanas Alekna (1872-12-19–1930-06-12)

 •      

  Viktoras Alekna (1915-03-19–2008-01-30)

 •      

  Kajetonas Aleknavičius (1804-01-26–1874-12-02)

 •      

  Petras Aleksa (1924-09-12–2018-02-28)

 •      

  Antanas Aleksandravičius (1885-12-03–1970-02-04)

 •      

  Jonas Aistis (1904-07-07–1973-06-13)

 •      

  Vincentas Aleksandravičius (1865-01-28–1952-04-15)

 •      

  Gražina Aleksienė (1930-12-26–2005-09-06)

 •      

  Venancijus Ališas (1908-12-02–1975-06-06)

 •      

  Kazimieras Alminas (1904-04-19–1986-06-07)

 •      

  Vytautas Kazimieras Alseika (1912-02-11–2002)

 •      

  Veronika Alseikienė (1883-05-18–1971-09-26)

 •      

  Pranas Alšėnas (1911-09-27–1986-09-29)

 •      

  Kazimieras Juozas Ambrasas (g. 1934)

 •      

  Kazys Ambrasas (1931-06-25–1987-04-11)

 •      

  Kazys Ambrozaitis (g. 1911)

 •      

  Levon Ananian (1946–2013)

 •      

  Carl Anders

 •      

  Jonas Andrašūnas (1896-03-22–1994-08-09)

 •      

  Leonardas Andriekus (g. 1914)

 •      

  Mykolas Elvyras Andriolis (1836–1893)

 •      

  Juozas Andrius (1900-01-01–1988-04-19)

 •      

  Pulgis Andriušis (1907-03-31–1970-12-19)

 •      

  Benediktas Andruška (1884-03-30–1951-02-06)

 •      

  Juozas Andziulaitis (1864–1916)

 •      

  Angelo

 •      

  Stasys Anglickis (1905–1999)

 •      

  Juozas Angrabaitis (1859–1935)

 •      

  Algirdas Titus Antanaitis (1927-01-04–2003-10-25)

 •      

  Robertas Antinis (1898-12-03–1981-11-19)

 •      

  Julius Anusavičius (1825–1907)

 •      

  Nelė Apeikienė (1915-01-20–2010-01-22)

 •      

  Juozas Aputis (1936-06-08–2010-02-28)

 •      

  Ilja Idelis Arbit Blat (~1874–~1945)

 •      

  Vitas Areška (1927–2019)

 •      

  Kęstutis Arlauskas (1936–2009)

 •      

  Vilius Armalas (1923-10-08–2003-06-06)

 •      

  Petras Arminas (1853–1885)

 •      

  Jankelis Arnsonas

 •      

  Adamas Asnykas (1838-09-11–1897-08-02)

 •      

  Eduardas Astramskas (1918–2007)

 •      

  Gediminas Astrauskas (1932–2008-11-10)

 •      

  Alfonsas Augaitis (1939–1990)

 •      

  Juzė Augaitytė-Santvarienė (g. 1906)

 •      

  Balys Auginas (1917-08-17–2001-12-10)

 •      

  Paulius Augius (1909-09-02–1960-12-07)

 •      

  Juozė Augustaitytė-Vaičiūnienė (1895–1974)

 •      

  Vytautas Augustinas (1912-07-25–1999-10-22)

 •      

  Kazys Aukštikalnis (1908–1986)

 •      

  Vincas Auryla (1923–2009)

 •      

  Bronius Aušrotas (1909-06-25–1993-11-24)

 •      

  Jonas Avyžius (1922-05-16–1999-07-07)

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 60
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2