Stasys Tomonis

First name Stasys
Surname Tomonis
Date of birth 1915-12-01

Detailed biography

Bibliografas.

Gimė 1915 m. inžinieriaus, visuomenės ir politikos veikėjo Benedikto Tomaševičiaus ir šviesuolės bajoraitės Kristinos Daugirdaitės-Tomaševičienės šeimoje. 1918 m. tėvams iš Petrogrado grįžus į Lietuvą, mokslus ėjo Lietuvoje: 1926 m. įstojo į Kauno „Aušros" gimnazijos antrąją klasę (susirgęs tuberkulioze porą metų gydėsi, tad mokėsi namuose), 1931–1935 m. lankė Kauno jėzuitų gimnaziją. 1935 m. įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą studijuoti teisės. Dalyvavo 1938 m. sudarytos Lietuvos aktyvistų sąjungos, atstovavusios įvairioms organizacijoms ir studentų grupėms, pogrindinėje veikloje. 1939 m. susilietuvino pavardę ir iš Tomaševičiaus tapo Tomoniu.

1939 m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso katedroje jaunesniuoju asistentu. 
Vedęs, 1940 m. apsigyveno Vilniuje, 1940–1943 m. dėstė Vilniaus universiteto Teisės fakultete.
Karo metais vertėsi sunkiai, 1943–1946 m. dirbo Geležinkelių valdyboje, Gyvulių žaliavų paruošų respublikinėje kontoroje, Vyriausiojoje kuro valdyboje. Mokėdamas anglų, prancūzų, vokiečių kalbas, ėmėsi vertimų, porą metų buvo Grožinės literatūros leidyklos redaktorius.

1948 m. pradėjo dirbti Centrinėje valstybinėje bibliotekoje (dab. Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka). Neturėdamas specialaus pasirengimo, greitai perprato bibliografijos subtilybes ir 1953 m. buvo paskirtas Bibliografijos skyriaus vedėju, kuriam vadovavo iki 1983 m., o 1983–1991 m. užėmė bibliografo pareigas.

Po 1991 m. įsidarbino Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Bibliografijos skyriuje, ten rinko medžiagą leidiniui „Lietuvos bibliografija. Serija C. Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, 1901–1903“ (išleista 2003). 

S. Tomonis buvo vienas žymiausių pokario bibliografų. Jis sukūrė Lietuvos bibliotekų bibliografinio darbo sistemą. Nuo 1967 m. organizavo bibliografinių žinių propagandos mėnesius, nuo 1968 m. – bibliografinio darbo konkursus. Rengė bibliografines priemones, rašė straipsnius, skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose. Jo darbai suregistruoti bibliografinėje rodyklėje „Stasys Tomonis“ (Vilnius, 1985). Daug metų buvo Valstybinės tarpžinybinės bibliotekų komisijos Bibliografinio darbo tarybos pirmininkas.

1960 m. S. Tomoniui suteiktas Nusipelniusio kultūros ir švietimo darbuotojo garbės vardas. 1975 m. apdovanotas N. Krupskajos medaliu.

 

Biografiją parengė Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras vyr. redaktorė Laura Patiomkinaitė-Čeikė.

Sources

Mokslų akademijos bibliotekos informacija, prieiga internete, http://www.mab.lt/leidiniai/lmab2005-2006/185-186.pdf (žiūrėta 2013 02 19).