•      

  Stasė Bernotienė (1926-07-14–2001-04-24)

 •      

  Liudvikas Kondratovičius (1823–1862)

 •      

  Matilda Mėlienė (1904–1988)

 •      

  Juozas Rimantas (1908–1973)

 •      

  Juozas Sakalauskas (1896-12-14–1984)

 •      

  Ksaveras Sakalauskas (1863-04-27–1938-06-15)

 •      

  Tomas Sakalauskas (1932-02-10–2015-04-27)

 •      

  Antanas Salys (1902-07-21–1972-07-31)

 •      

  Stasė Samulevičienė (1906–1988)

 •      

  Raimundas Samulevičius (1937-09-25–1981-02-02)

 •      

  Antanas Samuolis (1899-06-03–1942-02-09)

 •      

  Ernst Sandau

 •      

  Bruno Jonas Sangis (1935-02-08–2013-03-14)

 •      

  Stasys Santvaras (1902-05-27–1991-04-12)

 •      

  Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595-02-24–1640-04-02)

 •      

  Donatas Sauka (g. 1929-10-13)

 •      

  Vytautas Saulius (1915-05-04–1987-08-04)

 •      

  Augustinas Savickas (1919-05-12–2012-06-24)

 •      

  Jurgis Savickis (1890-05-04–1952-12-22)

 •      

  Vladislavas Savsenovičius

 •      

  Leon Schalit (1884-02-19–1950-05-19)

 •      

  Karl Schenker

 •      

  K. Scheryer

 •      

  Bruno Scheufelein

 •      

  Friedrich Schiller (1759-11-10–1805-05-09)

 •      

  H. Schmall

 •      

  Ernst Schneider

 •      

  Arthur Schopenhauer (1788-02-22–1860-09-21)

 •      

  Alfons Schultz (1871–1947)

 •      

  Hanni Schwarz

 •      

  Gio-Batta Sciutto

 •      

  Walter Scott (1771-08-15–1832-09-21)

 •      

  Józef Sebald (1853–1931-04-24)

 •      

  Edward G. Seidensticher (1921-02-11–2007-08-26)

 •      

  Leonardas Semaška

 •      

  Kazimieras Semenavičius (1600–1651)

 •      

  József Senyei (1885–1944)

 •      

  Vincentas Sereika (1882–1980)

 •      

  Liucija Juozonienė (1926-07-06–2011-07-21)

 •      

  Vosylius Sezemanas (1884-05-30–1963-03-30)

 •      

  William Shakespeare

 •      

  Pearl Sydenstricker Buck (1892-06-26–1973-03-06)

 •      

  Viktoras Simankevičius (1921-02-27–2006-06-29)

 •      

  Ieva Simonaitytė (1891-01-23–1978-08-27)

 •      

  Julius Sinius (1911-01-22–1959-10-22)

 •      

  Jonas Sinkevičius (1907-01-01–1987-10-18)

 •      

  Vytautas Sirijos Gira (1911-04-12–1997-02-14)

 •      

  Janina Sirijos Girienė (1922–1963)

 •      

  Konstantinas Sirvydas (~1579–1631-08-08)

 •      

  Klemensas Skabeika (1884–1951)

 •      

  Leonas Skabeika (1904-08-20–1936-01-22)

 •      

  Jolita Skablauskaitė (1950-09-20–2018-03-10)

 •      

  Algis Skačkauskas (1955-09-17–2009-10-23)

 •      

  Pranas Skardžius (1899-03-26–1975-12-18)

 •      

  Petras Skarga (1536-02-02–1612-09-27)

 •      

  Laima Skerstonaitė (1926-12-07–2004-01-10)

 •      

  O. Skibinski

 •      

  Jonas Skinkys (1879–1947)

 •      

  Aldona Skirutytė (1932-05-17–2005-11-01)

 •      

  Kajetonas Sklėrius (1876-07-27–1932-01-14)

 • Displaying 1 results of 60
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 3