•      

  Petras Mikolainis (1868-05-26–1934-01-08)

 •      

  Ieva Naginskaitė (1921-05-26–2012-09-19)

 •      

  Zinaida Nagytė-Katiliškienė (1927-07-05–2013-01-17)

 •      

  Jonas Vytautas Narbutas (1911-09-10–1968-11-15)

 •      

  Titas Narbutas (1913-05-23–1972-05-19)

 •      

  Janė Naruševičienė (1948-08-07–2016-02-28)

 •      

  Halina Naruševičiūtė-Žmuidzinienė (g. 1906)

 •      

  Algimantas Antanas Naujokaitis (1932-10-15–2004-05-19)

 •      

  Audrius Naujokaitis (1961-04-08–2012-03-09)

 •      

  Antanina Nausėdienė (1892–1969)

 •      

  Kęstutis Navakas (1964–2020)

 •      

  Andrius Navlickis

 •      

  William Neidhardt

 •      

  Salomėja Nėris (1904-11-07–1945-07-07)

 •      

  Adolfas Nezabitauskis (1901–1968)

 •      

  Nežinomas autorius

 •      

  Nežinomas dailininkas

 •      

  Nežinomas fotografas

 •      

  Nežinomas XIX a. II pusės fotografas

 •      

  Ch. Nicevičius

 •      

  Friedrich Nietzsche (1844-10-15–1900-08-25)

 •      

  Alfonsas Nyka-Niliūnas (1919-07-15–2015-01-20)

 •      

  N. Nikonovič

 •      

  Vytautas Nistelis (1922-08-24–1986-03-07)

 •      

  Dalia Noreikaitė-Kučėnas (1939-03-10–2000-02-04)

 •      

  Jonas Norkus (1893–1960)

 •      

  Zenonas Norvaišas (1919–1986)

 • Displaying 1 results of 27
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 1