Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Laurynas Ivinskis
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Spaudinys. Kalendorius arba Metskajtlus ukiszkasis...

  Spaudinys. Kalendorius arba Metskajtlus ukiszkasis..., ~1855 m.

  Laurynas Ivinskis

  Antraštiniai duomenys: Kalendorius arba Metskajtlus ukiškasis nuog užgimimo viešpaties 1856 metu pribuviniu, turenčiun 366 dienas, kuriame ira: Atsitikimaj ant žiames garsesniejej. Šventes Rima – Kataliku Senoves ir Naujoses gadines. Atmajnas Mienesia ir Ora. Atpuskaj ir Jomarkaj. Pridiejimas su visokiomis žiniomis. Rodiklas saules tekiejima ir užsilejdima. Parašitas par L. Ivinski. Metaj 9 – ti aštuonti nuog pirmojo kalendoriaus lietuviškaj išduota 1846 m. Vilniuje. Kaštu ir spaustuve Juozapa Zavadskia. 1856.

  Spaudinys originaliais plono popieriaus viršeliais, kuriame atspausti antraštiniai duomenys. Popierius nedaug papilkėjęs, gelstelėjęs.Knyga restauruota. Paginacija klaidinga: p. 56 pažymėtas 54.
  L. Ivinskis kalendorius pradėjo leisti 1846 metais, jie ėjo pamečiui ir iki spaudos draudimo sulaukė 22 skirtingų metų leidimų. Be kalendorinės dalies, juose taip pat buvo spausdinamos žemės ūkio, veterinarijos, liaudies medicinos, astronomijos, istorijos, gamtos mokslų žinios, patarimai valstiečiams. Nuo 1851 m. L. Ivinskis kalendoriuose įvedė literatūrinę dalį, juose skelbė didaktinę prozą, tautosaką. 1859 m. ir 1860 m. kalendoriuose pirmą kartą išspausdino A. Baranausko „Anykščių šilelį“, „Dievo rykštę ir malonę“, kituose numeriuose publikavo S. Valiūno, A. Strazdo, D. Poškos, J. Pabrėžos eilėrasčių, K. Praniauskaitės ir savo paties eiliuotų pasaulietinės literatūros vertimų, originalios kūrybos. Šiame 1856 m. L. Ivinskio kalendoriuje spausdinamas jo didaktinės prozos vaizdelis „Didžiulis“.

   

  Kalendoriuje spausdinama: 1. Kalendorinė-religinė dalis. [3–33 p.] 2. Žemaičių vyskupystės turgaus ir atlaidų dienos. [41–63 p.] Priedas: a) ūkinė, liaudies medicinos, statistikos apie bažnyčias dalis; b) literatūrinė dalis: „Medinis križelis", „Užsimiršimas patajsitas", „Didžiulis". 64 p.– saulės tekėjimo ir laidos kalendorius. Spaudinys 64 psl.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 1
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1