Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Vytautas Kazimieras Jonynas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • The Seasons

  The Seasons, 1967 m.

  Kazys Rimtas Tarabilda, Nadas Rastenis, Vytautas Kazimieras Jonynas,
 • Metai

  Metai, 1940 m.

  Kristijonas Donelaitis, Vytautas Kazimieras Jonynas
 • Poezija

  Poezija, 1961 m.

  Jonas Aistis, Vytautas Kazimieras Jonynas

  Jonas Aistis. Poezija. Romuva. Copyright, 1961 by Jonas Aistis. 2-ji laida. Spaudė Tėvai Pranciškonai Brooklyne, N. Y. 

 • Pabučiavimas

  Pabučiavimas, 1953 m.

  Juozas Grušas, Vytautas Kazimieras Jonynas
 • Knyga. Smilgaičių akvarelė: premijuotas romanas

  Knyga. Smilgaičių akvarelė: premijuotas romanas, 1957 m.

  Paulius Jurkus, Vytautas Kazimieras Jonynas

  Titulinis lapas: autoriaus vardas, pavardė, knygos pavadinimas, leidyklos emblema ir pavadinimas. Antroje lapo pusėje nurodyta spaustuvė ir leidimo metai.

  Knygos sandara aktas; p. 7-522 yra 58 romano skyriai; p. 523-527 „Lietuviškos knygos klubo“ leidinių sąrašas.

  Turinio anotacija: romane vaizduojama Žemaitijos bažnytkaimio kasdienybė.

  Iliustracijos pirmajame viršelyje ir aplanke. Dalininkas V. K. Jonynas. Pirmajame viršelyje yra priklijuotas Bern. Brazdžionio ekslibrisas.

  Įrašų nėra. Tituliniame lape atspaudas „PRASOME PARECENZUOTI“.

 • Die Jahreszeiten

  Die Jahreszeiten, 1966 m.

  Kristijonas Donelaitis, Hermann Buddensieg, Vytautas Kazimieras Jonynas,

  Pirmojo viršelio antroje pusėje yra priklijuotas B. Brazdžionio ekslibris.

 • Die Jahreszeiten

  Die Jahreszeiten, 1966 m.

  Kristijonas Donelaitis, Hermann Buddensieg, Vytautas Kazimieras Jonynas,

  Pirmojo viršelio antroje pusėje yra priklijuotas B. Brazdžionio ekslibris.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 7
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1