Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Salomėja Nėris
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Knyga su kompaktine plokštele. Tolimas sapnas
 • Rankraštis. „Maistui išlaidos 1939 mt.
 • Knyga. Pėdos smėly
 • Knyga. Rinktinė

  Knyga. Rinktinė, 1927–1940 m.

  Salomėja Nėris

  Eilėraščių rinkiniai: „Anksti rytą," Pėdos smėly," „Per lūžtantį ledą," „Diemedžiu žydėsiu,"„Laukinės obelys."

 • Rankraštis. „Dniepras“ [eilėraštis]

  Rankraštis. „Dniepras“ [eilėraštis], 1943-11-04

  Salomėja Nėris

  Lapelis iš S. Nėries bloknoto. Eilėraštis sukurtas 1943 m. Maskvoje. Rašyta mėlynu rašalu. Įtrauktas į rinkinį „Lakštingala negali nečiulbėti“, 1945 m., 47 p. Jame eilėraštis spausdinamas pavadinimu „Dniepro sūnus“. Tekstas rinkinyje ir rankraštyje sutampa. 

  Kitas rankraštis saugomas Nacionalinės bibliotekos rankraštyne Vilniuje (XXI sąs.). 

 • Rankraštis. „Silupė“ [eilėraštis su S. Nėries autografu]

  Rankraštis. „Silupė“ [eilėraštis su S. Nėries autografu], 1941 m.

  Salomėja Nėris

  Lapelis iš S. Nėries bloknoto. Poetės autografas. Eilėraštis sukurtas 1941 m., poetei traukiantis iš Lietuvos į Tarybų Sąjungos gilumą. Rašyta mėlynu rašalu. Įtrauktas į rinkinį „Lakštingala negali nečiulbėti“ pavadinimu „Karo keliu“, 1945 m. Tekstas rinkinyje ir rankraštyje skiriasi. Rankraštyje yra taisymų. 

  Silupė – miestelis Latvijoje. Čia vokiečių buvo bombarduotas traukinys, kuriuo poetė su mažu vaikeliu važiavo į Rusiją. 

 • Rankraštis. „Tau dainuoju“ [eilėraštis su S. Nėries autografu]

  Rankraštis. „Tau dainuoju“ [eilėraštis su S. Nėries autografu], 1944-12-02

  Salomėja Nėris

  Eilėraštis sukurtas 1944 m. Rašyta mėlynu rašalu. Popierius rusvas, dešinėje pusėje išmuštos skylutės susegimui. Rašyta abiejose pusėse. Pirmoje pusėje – 4 posmai, antroje – taip pat keturi. Netilpę du posmai parašyti kitame lape (Inv. nr. 89). Eilėraštis įtrauktas į rinkinį „Lakštingala negali nečiulbėti“, 1945 m. Tekstas rinkinyje ir rankraštyje skiriasi labai nežymiai. 

 • Rankraštis. „Myli sakalas mėlyną laisvę“ [eilėraštis su S. Nėries autografu]

  Rankraštis. „Myli sakalas mėlyną laisvę“ [eilėraštis su S. Nėries autografu], 1944-07-02

  Salomėja Nėris

  Lapelis iš S. Nėries bloknoto. Eilėraštis sukurtas 1944 m. Rašyta mėlynu rašalu. Popierius rusvas, dešinėje pusėje išmuštos skylutės susegimui. Rašyta abiejose pusėse. Pirmoje pusėje – 3 posmai, antroje – likę 4 posmai.  Eilėraštis, įtrauktas į rinkinį „Lakštingala negali nečiulbėti“, 1945 m., atitinka rankraštį. Taisymų nėra.

 • Rankraštis. „Kada žemė bunda“ [eilėraštis su S. Nėries autografu]

  Rankraštis. „Kada žemė bunda“ [eilėraštis su S. Nėries autografu], 1942-04-16

  Salomėja Nėris

  Lapeliai iš S. Nėries bloknoto. Eilėraštis sukurtas 1942 m. Ufoje. Rašyta juodu rašalu. Eilėraštis įtrauktas į rinkinį „Lakštingala negali nečiulbėti“, 1945 m. Tekstas rinkinyje ir rankraštyje skiriasi. IV posmo – „Man širdis ledinė, / Man ranka iš plieno, – / Kol neliks tėvynėj / Kraugerio nė vieno.“ – rinkinyje nėra. III posmas rinkinyje: „Juk ranka paliesti / Šautuvo negali“, o rankraštyje – „Šautuvo paliesti / Juk ranka negali“. 

 • Rankraštis. „Be ašarų, vargo, kančios...“ [ketureilis iš B. Bulvičiūtės-Strazdienės mokyklinio albumėlio]

  Rankraštis. „Be ašarų, vargo, kančios...“ [ketureilis iš B. Bulvičiūtės-Strazdienės mokyklinio albumėlio], 1920-12-04

  Salomėja Nėris

  B. Bulvičiūtės teigimu, besimokant Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje, per vieną matematikos pamoką, jos bendraklasė S. Bačinskaitė įrašė į jos mokyklinį albumėlį. Įrašas ir širdies formos gėlių vainikas pieštas pieštuku. „Be ašarų, vargo, kančios, / Laimužės nerasi saldžios. / Be skausmo širdužės jaunos, / Tu meilės nejausi tikros...“ Pasirašo: „Sal. Bačinskaitė“. Virš teksto mažomis raidėmis užrašyta: „Atminčiai“. 

 • Rankraštis. „Jei mirsiu kovoje...“ [eilėraščio posmas]

  Rankraštis. „Jei mirsiu kovoje...“ [eilėraščio posmas], 1940–1945 m.

  Salomėja Nėris

  Ant rusvo vyniojamojo popieriaus skiautelės S. Nėries pieštuku užrašytas posmas: „Jei mirsiu kovoje / Ta vėliava mane / Užklokite, draugai!“ Posmas niekur nepublikuotas iki 1964 m. Kitoje lapelio pusėje – S. Nėries sūnaus Sauliaus vaikiški piešiniai. 

 • Rankraštis. „Namo“ [eilėraštis]

  Rankraštis. „Namo“ [eilėraštis], 1942-05-28

  Salomėja Nėris

  Lapelis iš S. Nėries bloknoto. Eilėraštis sukurtas 1942 m. Rusijoje II Pasaulinio karo metais. Rašyta mėlynu rašalu abiejose pusėse. Eilėraštį sudaro 6 posmai. Pirmoje lapelio pusėje parašyti pirmi 4 posmai, – antroje – likusieji 2. Taisymų nėra, tik žodis „gesta“ paryškintas (be nosinės). 

  Eilėraštis buvo įtrauktas į neišėjusį rinkinį „Prie didelio kelio“. Rinkinyje penktojo posmo eilutės yra „Ar tas kelias be galo? / Ar be galo naktis?““, o rankraštyje – „Mūsų kelias - be galo, / Nebylus kaip naktis“.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4