Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Mejeris Smečechauskas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Nuotrauka. Lietuvių rašytojų draugijos nariai

  Nuotrauka. Lietuvių rašytojų draugijos nariai, 1936 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Nuotrauka iš G. Tulauskaitės albumo. Pirmoje eilėje iš kairės: S. Santvaras, G. Tulauskaitė, V. Mykolaitis-Putinas, K. Puida, N. Mazalaitė, nežinoma moteris, E. Žalinkevičaitė-Petrauskienė. Antroje eilėje iš kairės: trečias K. Inčiūra, ketvirtas J. Keliuotis, penktas B. Brazdžionis, aštuntas [už K. Puidos] A. Rimydis, devintas P. Babickas, vienuoliktas J. Graičiūnas [stovi], dvyliktas A. Miškinis [stovi]. Trečioje eilėje iš kairės: antras S. Anglickis, trečias A. Vienuolis, ketvirtas J. Grinius, penktas J. Ambrazevičius-Brazaitis. Ketvirtoje eilėje iš kairės: pirmas A. Jasiūnas [stovi], antras A. Lastas [stovi], trečias J. Grušas [sėdi prie durų], penktas [sėdi prie spintos] J. Žlabys-Žengė, šeštas T. Tilvytis, septintas K. Binkis, devintas V. Sirijos-Gira, dešimtas A. Kniūkšta. Kitoje nuotraukos pusėje fotografo ir datos spaudai.

 • Nuotrauka. Spaudos darbuotojų pokylis

  Nuotrauka. Spaudos darbuotojų pokylis, 1934 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Tradicinis spaudos darbuotojų pokylis Kauno „Metropolio“ restorane 1930 m. Kitoje pusėje užrašas: „Spaudos balius. 1934 02 03.“ Yra fotografo antspaudas:„M. Smečechauskas Fotografas ir „Lietuvos Aido“ fotoreporteris. Kaunas, Laisvės alėja 36 Tel. 44-83.“

 • Nuotrauka. Leidinio „Pasaulio lietuvis

  Nuotrauka. Leidinio „Pasaulio lietuvis" redakcijos ir administracijos darbuotojai, 1938 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Kritikas, vertėjas Viktoras Jocaitis (kairėje) tarp leidinio „Pasaulio lietuvis" redakcijos ir administracijos darbuotojų. Kaunas,1938 m. Kitoje pusėje fotoateljė spaudas:„Foto Atelier M. Smečechausko. Kaunas, Laisvės al. 36 Tel. 2 66 02 " ir datos spaudas:„1938 10 25."

 • Nuotrauka. Tautų Sąjungos atstovo priėmimo pobūvio svečiai
 • Nuotrauka. Spaudos darbuotojų pokylio dalyviai „Metropolio

  Nuotrauka. Spaudos darbuotojų pokylio dalyviai „Metropolio" restorane, ~1932–1933 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Iš kairės:antras žurnalistas Juozas Keliuotis, trečias pulkininkas Šarauskas, ketvirtas poetas Faustas Kirša, penktas kultūros istorikas Paulius Galaunė, galustalyje rašytojas, filosofas Vydūnas, nuo jo į dešinę rašytojas Vytautas Alantas su žmona, dr. Jurgelionis, Šarauskienė, kalbininkas Kamantauskas, T. Herbačiauskienė, rašytojas, kritikas J. A. Herbačiauskas, operos solistė Marijona Rakauskaitė ir kt. „spaudos baliaus" dalyviai. Kitoje pusėje fotografo spaudas.

 • Nuotrauka. Rašytojo, gydytojo, visuomenės veikėjo V. Kudirkos minėjimo prezidiumas

  Nuotrauka. Rašytojo, gydytojo, visuomenės veikėjo V. Kudirkos minėjimo prezidiumas, 1939 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Minėjimo dalyviai, (iš kairės) S. Šimkus, dr.J. Staugaitis, Audėnas, dr. Kazys Grinius, F. Bortkevičienė, J. Šliūpas (kalba), prof. A. Purėnas, nežinomas, prof. V. Kuzma, Kauno medicino instituto salėje 1939 12 10. Kitoje pusėje užrašas ranka ir fotografo bei datos spaudai.

 • Nuotrauka. P. Mašiotas šeima

  Nuotrauka. P. Mašiotas šeima, ~1930 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Pranas Mašiotas su žmona ir sūnumi namuose. Kitoje pusėje fotoateljė spaudas:„Foto Atelier M. Smečechausko. Kaunas, Laisvės al. 36. Tel. 44-83."

 • Nuotrauka. P. Mašiotas tarp artimųjų ir svečių

  Nuotrauka. P. Mašiotas tarp artimųjų ir svečių, ~1934 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Pranas Mašiotas, generolas Jonas  Bulota su žmona, Marija Mašiotienė (žmona) ir Donatas Mašiotas (sūnus) Mašiotų namuose. Kitoje pusėje fotoateljė spaudas:„Foto Atelier M. Smečechausko. Kaunas, Laisvs al. 36. Tel. 44-83."

 • Nuotrauka. P. Mašiotas ir J. J. Bulota

  Nuotrauka. P. Mašiotas ir J. J. Bulota, ~1935 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Pranas Mašiotas (kairėje) ir jo bičiulis generolas Jonas Jurgis Bulota Mašiotų namuose. Kitoje pusėje fotoateljė spaudas: „Foto Atelier M. Smečechausko. Kaunas, Laisvės al. 36. Tel. 44-83."

 • Nuotrauka. P. Vaičiūnas su žmona

  Nuotrauka. P. Vaičiūnas su žmona, 1939 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Petras Vaičiūnas su žmona aktore Teofile Vaičiūniene namuose Kaune 1939 m. Kitoje pusėje fotografo spaudas „Foto Atelier M. Smečechausko. Kaunas, Laisvės al. 36. Tel. 2 66 02."

 • Nuotrauka. Laikraščio „Lietuvos Aidas

  Nuotrauka. Laikraščio „Lietuvos Aidas" darbuotojai, ~1930–1935 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Pirmoje eilėje: (dešinėje sėdi) ketvirtas žurnalistas Juozas Keliuotis, penktas poetas Liudas Gira, septintas rašytojas Ignas Šeinus, (kairėje sėdi) ketvirtas poetas Faustas Kirša, virš jo stovi poetas Bernardas Brazdžionis ir kt. laikraščio „Lietuvos Aidas" darbuotojai, korespondentai. Kaunas, apie 1933 m. Kitoje pusėje laikraščio fotografo spaudas.

 • Nuotrauka. Lietuvos rašytojų draugijos nariai

  Nuotrauka. Lietuvos rašytojų draugijos nariai, 1936 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Pirmoje eilėje iš kairės: S. Santvaras, G. Tulauskaitė, V. Mykolaitis-Putinas, K. Puida, N. Mazalaitė, A. Šalčiūvienė, A. Žalinkevičaitė. Antroje eilėje  iš dešinės stovi: A. Miškinis ir J. Graičiūnas, sėdi: V. Bičiūnas, P. Babickas, K. Zupka, už jo – M. Miškinis, M. Linkevičius, B. Brazdžionis, už jo – J. Ambrazevičius, į kairę nuo B. Brazdžionio – J. Keliuotis, K. Inčiūra, už jo – A. Vienuolis, nuo jo į kairę – S. Anglickis, A. Briedis. Prie durų: Jasiūnas, A. Lastas, J.Grušas (sėdi). Prie spintos: nežinomas asmuo, J. Žlabys,T. Tilvytis, K. Binkis, J. Mikuckis, V. Sirijos-Gira, „Sakalo" leidėjas  A. Kniūkšta. Kaunas,1936 12 13. Yra fotografo ir datos antspaudai.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4