Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Mejeris Smečechauskas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Nuotrauka. Kooperatinės bendrovės „Spaudos fondas
 • Nuotrauka. A. Merkelis svečiuose pas J. Tumą-Vaižgantą

  Nuotrauka. A. Merkelis svečiuose pas J. Tumą-Vaižgantą, ~1930 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Aleksandras Merkelis svečiuose pas kunigą, rašytoją J. Tumą-Vaižgantą. Kitoje nuotraukos pusėje fotografo spaudas.

 • Nuotrauka. Visuomenės ir kultūros veikėjų susitikimo dalyviai

  Nuotrauka. Visuomenės ir kultūros veikėjų susitikimo dalyviai, 1937 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Inžinierius Viktoras Biržiška (stovi antras iš dešinės), kultūros istorikas Mykolas Biržiška (sėdi trečias iš kairės), leidėjas B. Stadzevičius ir kiti 1937 02 06. Kitoje pusėje fotografo ir datos antspaudai.

 • Nuotrauka. Visuomenės ir kultūros veikėjai Iškilmingos vakarienės metu

  Nuotrauka. Visuomenės ir kultūros veikėjai Iškilmingos vakarienės metu, 1937 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Iškilmingos vakarienės dalyviai: Mykolas ir Viktoras Biržiškos, kiti (nežinomi asmenys). Kitoje pusėje fotografo ir datos antspaudai: „Foto Atelier M. Smečechausko. Kaunas, Laisvės al 36. Tel. 2 66 02", „1937 02 06"

 • Nuotrauka. Vilniui Vaduoti Sąjungos suvažiavimo prezidiumo nariai

  Nuotrauka. Vilniui Vaduoti Sąjungos suvažiavimo prezidiumo nariai, 1934 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Vilniui Vaduoti Sąjungos suvažiavimas Kaune, Rotušės salėje 1934 10 14–15 d. Iš kairės: V. Uždavinys, prof. Mykolas Biržiška, Matulionis, Rukuiža, Lemberis, sekretoriai A. Vokietaitytė ir Vrubliauskas, nežinomas asmuo. Kitoje pusėje A. Vokietaitytės užrašas ir fotografo antspaudas.

 • Nuotrauka. Laikraščio „Jaunoji karta

  Nuotrauka. Laikraščio „Jaunoji karta" bendradarbiai, 1935 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Laikraščio „Jaunoji karta" bendradarbiai (iš kairės): poetai Jonas Aistis (Kossu-Aleksandriškis), Antanas Miškinis, Kazys Binkis ir kiti. Kaunas,1935 03 13. Kitoje pusėje fotografo, laikraščio „Lietuvos Aidas" fotoreporterio, M. Smečechausko spaudas.

 • Nuotrauka. Čekoslovakijos žurnalistai priėmime pas prezidentą Antaną Smetoną

  Nuotrauka. Čekoslovakijos žurnalistai priėmime pas prezidentą Antaną Smetoną, ~1930–1935 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Grupė Čekoslovakijos žurnalistų ir juos lydinčių asmenų priėmime pas prezidentą Antaną Smetoną. Kaunas, apie 1930–1935 m. Kitoje pusėje fotografo antspaudas: „M. Smečechauskas. Fotografas ir „Lietuvos Aido" fotoreporteris. Kaunas, Laisvės al. 68a b. 9, Tel. 44-83" ir žurnalisto Valentino Gustainio užrašas.

 • Nuotrauka. B. Buivydaitė su draugėmis

  Nuotrauka. B. Buivydaitė su draugėmis, 1936 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Bronė Buivydaitė (antroje eilėje trečia iš dešinės) su draugėmis premijos už knygą „Auksinis raktelis“ gavimo proga svečiuose pas A. Ragaišienę. Kaunas, 1936 m. Kitoje pusėje užrašas ir fotografo antspaudas.

 • Nuotrauka. Lietuvos rašytojų suvažiavimo dalyviai

  Nuotrauka. Lietuvos rašytojų suvažiavimo dalyviai, 1938 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Pirmoje eilėje sėdi: Stepas Zobarskas, Bronė Buivydaitė, Faustas Kirša, Juozas Grušas, Marija Lastauskienė-Lazdynų Pelėda, Sofija Čiurlionienė, Petronėlė Orintaitė. Dalyvių tarpe taip pat: Adomas Lastas, Liudas Gira, Mykolas Vaitkus, Nelė Mazalaitė, Antanas Miškinis, Stasys Santvaras, Bern. Brazdžionis, Jonas Graičiūnas, Jonas Marcinkevičius, Kazys Inčiūra ir kiti rašytojai. Kaunas,1938 m. Kitoje pusėje fotografo antspaudas.

 • Nuotrauka. Laikraščio „Lietuvos Aidas

  Nuotrauka. Laikraščio „Lietuvos Aidas" darbuotojai, ~1930–1935 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Pirmoje eilėje: (dešinėje sėdi) ketvirtas žurnalistas Juozas Keliuotis, penktas poetas Liudas Gira, septintas rašytojas Ignas Šeinus, (kairėje sėdi) ketvirtas poetas Faustas Kirša, virš jo stovi poetas Bernardas Brazdžionis ir kt. laikraščio „Lietuvos Aidas" darbuotojai, korespondentai. Kaunas, apie 1933 m. Kitoje pusėje laikraščio fotografo spaudas.

 • Nuotrauka. Lietuvos rašytojų draugijos nariai

  Nuotrauka. Lietuvos rašytojų draugijos nariai, 1936 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Pirmoje eilėje iš kairės: S. Santvaras, G. Tulauskaitė, V. Mykolaitis-Putinas, K. Puida, N. Mazalaitė, A. Šalčiūvienė, A. Žalinkevičaitė. Antroje eilėje  iš dešinės stovi: A. Miškinis ir J. Graičiūnas, sėdi: V. Bičiūnas, P. Babickas, K. Zupka, už jo – M. Miškinis, M. Linkevičius, B. Brazdžionis, už jo – J. Ambrazevičius, į kairę nuo B. Brazdžionio – J. Keliuotis, K. Inčiūra, už jo – A. Vienuolis, nuo jo į kairę – S. Anglickis, A. Briedis. Prie durų: Jasiūnas, A. Lastas, J.Grušas (sėdi). Prie spintos: nežinomas asmuo, J. Žlabys,T. Tilvytis, K. Binkis, J. Mikuckis, V. Sirijos-Gira, „Sakalo" leidėjas  A. Kniūkšta. Kaunas,1936 12 13. Yra fotografo ir datos antspaudai.

 • Nuotrauka. Lietuvos rašytojų draugijos valdybos nariai

  Nuotrauka. Lietuvos rašytojų draugijos valdybos nariai, 1938 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Lietuvos rašytojų draugijos valdybos nariai (iš kairės (sėdi): Juozas Ambrazevičius- Brazaitis, Juozas Grušas, Liudas Gira; stovi: Stasys Santvaras, Antanas Vaičiulaitis, Kostas Korsakas, Kazys Inčiūra, Benediktas Rutkauskas-Rutkūnas. Kitoje pusėje fotateljė spaudas: „Foto Atelier M. Smečechausko. Kaunas, Laisvės al. 36" ir datos spaudas: 1938 11 02."

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4