Paieškos kriterijai:

 • Autorius: E. Lorson
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Nuotrauka. V. Mykolaitis-Putinas tarp lietuvių studentų

  Nuotrauka. V. Mykolaitis-Putinas tarp lietuvių studentų, 1918 m.

  E. Lorson

  Pirmoje eilėje iš kairės: Kazys Pakštas, Marija Andziulytė-Ruginienė, Vincas Mykolaitis-Putinas, Ona Vosyliūtė-Pakštienė, Edvardas Turauskas. Antroje eilėje antras iš kairės Stasys Šalkauskis, U. Urniežiutė-Starkienė, Izidorius Tamošaitis, M. Ambraziejūtė-Kondrotienė, H. Žilevičius, O. Petrauskaitė-Krikščiūnienė, Pranas Jucaitis, J. Navickas. Trečioje eilėje L. Bistras, V. Raulinaitis, K. Ruginis. Priekinėje pusėje fotoateljė įspaudas.

 • Nuotrauka. V. Mykolaitis-Putinas tarp „Lituanijos

  Nuotrauka. V. Mykolaitis-Putinas tarp „Lituanijos" draugijos narių, 1920 m.

  E. Lorson

  Pirmoje eilėje iš kairės: kunigas Gutauskas, kunigas J. Navickas, M. Andziulytė, Vincas Mykolaitis-Putinas, K. Ruginis, nežinomas kunigas, M. Ambraziejūtė.  Antroje eilėje stovi: kunigas Trukanas, Kazys Pakštas, kunigas Gronskis, Čepulis, O. Petrauskaitė, nežinomas kunigas, kunigas H. Žilevičius, U. Urniežiutė, R. Raulinaitis, O. Vosyliūtė-Pakštienė, E. Turauskas. Priekinėje pusėje fotoateljė įspaudas: „E. Lorson phot Fribourg."

 • Nuotrauka. V. Mykolaitis-Putinas tarp studijų draugų

  Nuotrauka. V. Mykolaitis-Putinas tarp studijų draugų, 1918 m.

  E. Lorson

  Pirmoje eilėje iš kairės: Kazys Pakštas, M. Andziulytė-Ruginienė, Vincas Mykolaitis-Putinas, O. Vosyliūtė-Pakštienė, Edvardas Turauskas. Antroje eilėje iš kairės: nežinomas kunigas, Stasys Šalkauskis, U. Urniežiutė-Starkienė, Izidorius Tamošaitis, M. Ambraziejūtė-Kondrotienė, kunigas H. Žilevičius, O. Petrauskaitė-Krikščiūnienė, Pranas Jucaitis, kunigas J. Navickas. Viršuje:

  L. Bistras, V. Raulinaitis, K. Ruginis. Priekinėje pusėje fotoatejlė įspaudas:„E. Lorson phot Fribourg."

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 3
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1