Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Liudas Gira
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Knyga. Kritikos raštai

  Knyga. Kritikos raštai

  Liudas Gira, Vincas Krėvė-Mickevičius

  Lietuvių rašytojo Liudo Giros literatūros kritikos straipsniai, anksčiau spausdinti literatūros žurnaluose. Autorius nagrinėja Mykolo Vaitkaus, Juozo Mikuckio, Vinco Mykolaičio-Putino, Balio Sruogos, Adomo Lasto, Petro Vaičiūno, Juozo Šnapščio (slapyvardžiu Margalis), Adolfo Sabaliausko (slapyvardžiu Žalia Rūta), Kazio Puidos, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės, Antano Vienuolio-Žukausko, Onos Pleirytės-Vaidilutės kūrybą.

  Knyga priklausė S. Nėriai.

 • Laiškas Maironiui

  Laiškas Maironiui, 1929-12-27

  Liudas Gira, Bronislava Girienė

  Kartu su žmona sveikina su šv. Kalėdomis ir Naujais metais. Atvirukas (spalvotas piešinys Kalėdų tema) iš Maironio albumo.

 • Žiežirbos

  Žiežirbos, 1921 m.

  Liudas Gira
 • Knyga. Du garsingieji žemaičiai. Simono daukanto ir vysk. Motiejaus Valančiaus gyvenimo ir darbų aprašymas

  Knyga. Du garsingieji žemaičiai. Simono daukanto ir vysk. Motiejaus Valančiaus gyvenimo ir darbų aprašymas, XX a. I p.

  Aleksandras Merkelis, Liudas Gira

  Knygelėje spausdinamos S. Daukanto ir M. Valančiaus biografijos, aptariami jų darbai ir pateikiami jų raštų pavyzdžiai.

 • Knyga. Raštai. III t.

  Knyga. Raštai. III t., 1922 m.

  Sofija Pšibiliauskienė, Liudas Gira

  Sofijos Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės (sl. Lazdynų Pelėda) apsakymai ir apysakos: ,,Ir pražuvo kaip sapnas", ,,Vanka", ,,Paša", ,,Fabrikantų protėvis", ,,Roželės laimužė", „Vienas už visus", „Visam amžiui" ir kt. 235 p. ,,Raštus" parengė Liudas Gira. 

 • Raštai. T. 1

  Raštai. T. 1, 1960 m.

  Liudas Gira, Jonas Šimkus
 • Tėvynės keliais
 • Knyga. Lietuvių vaikų pasakėlės

  Knyga. Lietuvių vaikų pasakėlės, XX a. pr.

  Kazimieras Macius, Liudas Gira

  Knygos pradžioje - nedidelis straipsnelis apie kunigą Kazimierą Macių, pasirašytas L. G. [Liudo Giros]. Knygoje spausdinama 14 pasakų vaikams, pasižyminčių gražia ir vaizdinga kalba.

 • Knyga. Strazdelio dainos

  Knyga. Strazdelio dainos, XX a. I p.

  Antanas Strazdas, Liudas Gira

  Tai jubiliejinis leidinys, skirtas 100-osioms pirmojo A. Strazdo poezijos rinkinio išleidimi metinėms. Parinko, redagavo ir įvadinį straipsnį parašė Liudas Gira. Knygelės pradžioje yra knygos priklausomybės antspaudų: „Kultūros - švietimo draugijos „Spindulys" ir „Liaudies švietimo draugijos „Ąžuolas".

 • Knyga. Ne margi sakalėliai

  Knyga. Ne margi sakalėliai, 1963 m.

  Liudas Gira

  Knyga kietais kartono viršeliais su aplanku. 63 psl.

 • Raštai. T. 3

  Raštai. T. 3, 1961 m.

  Liudas Gira, Eugenijus Matuzevičius
 • Raštai. T. 4

  Raštai. T. 4, 1962 m.

  Liudas Gira, Eugenijus Matuzevičius
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2