Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Motiejus Valančius
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Knyga. Pastabos pačiam sau. Su Vaižganto dedikacija

  Knyga. Pastabos pačiam sau. Su Vaižganto dedikacija, 1929 m.

  Motiejus Valančius, Juozas Tumas-Vaižgantas

  Vita ir Vaiva Lesauskaitės: „Knygą Motiejus Valančius „Pastabos pačiam sau" pagal M. Valančiaus rankraščius parengė Juozas Tumas-Vaižgantas. Tik išleidęs 1929 metais paskubėjo padovanoti mūsų seneliams – savo dukterėčiai Barborai Mėginaitei-Lesauskienei ir jos vyrui Pranui Lesauskui su dedikacija „Mielajam Barbutei - Pranui Lesauskiui dviem viename, dėdė Juozas". Dar buvo gyvi įspūdžiai, kai jis juos sutuokė Palangos bažnyčioje 1928 m. rugpjūčio 21 d. Močiutė Barbora buvo našlaitė, todėl kapitonas Lesauskis jos rankos prašė Dėdės Vaižganto. Vėliau kanauninkas J. Tumas pranašiškai parašė, kad Barbutė 1930, Vytauto Didžiojo, metais pagimdys sūnų, kurio vardas bus Vytautas. Taip ir buvo. Mūsų Tėvas gimė 1930 m. ir buvo pavadintas Vytautu."

 • Knyga. I. Perspejimas apie szventą tikėjimą, o įpatingai apie Jezaus Kristaus Bažnyczią. II. Isz tamsybes veda tiktai tiesos kelias. Pasaka
 • Rankraštis. Laiškas ganomiesiems No 69
 • Knyga. Žemaičių vyskupystė. Dalis I
 • Knyga. Žemaičių vyskupystė. Dalis II

  Knyga. Žemaičių vyskupystė. Dalis II, ~1848 m.

  Motiejus Valančius

  Viršelio vidinėje pusėje nežinomo asmens įrašas su data. [kirilica] Knygoje 274 psl..

 • Laiškas Krakių klebonui

  Laiškas Krakių klebonui, 1850-08-31

  Motiejus Valančius

  Tai atsakymas į 1850 08 20 Krakių klebono raportą apie altorėlių sulaikymą. Tekstas rašytas sekretoriaus ranka, lenkų kalba. Laiško apačioje originalus vyskupo autografas.

 • Laiškas Krakių klebonui Juškevičiui

  Laiškas Krakių klebonui Juškevičiui, 1861-03-07

  Motiejus Valančius

  Rašte aiškinamas naujasis Caro manifestas dėl baudžiavos panaikinimo. Tekstas spausdintas lenkų kalba. Prierašas rašytas sekretoriaus ranka. Apačioje originalus vyskupo autografas.

 • Knyga. Kantyczkas arba kninga giesmiu

  Knyga. Kantyczkas arba kninga giesmiu, 1859 m.

  Motiejus Valančius

  Kitoje titulinio lapo pusėje M. Valančiaus ir P. Kukolniko aprobatos lenkų, rusų kalbomis. 3-4 psl. M. Valančiaus prakalba. Pirmoje giesmyno dalyje V. Valmiko rengtų giesmynų tekstai, o knygos pabaigoje įdėtos A. Baranausko sukurtos giesmės. Jos turi atskirą titulinį lapą, aprobatą. Spaudinys 736 psl. Nėra 629–644 psl., 655–666 psl. 117 psl. suklijuotas.

   

  Antraštiniai duomenys: Kantyčkas arba Kninga giesmiu, par Motieju Volončevski Žemajčiu Viskupa parveizeta ir išnauje išspausta. Vilniuj. Spaustuvej Jozapa Zavadzkia. 1860.
  Knyga restauruota, naujai įrišta į odinius viršelius, blokas papilkėjęs, popierius vietomis papilkėjęs, gelstelėjęs. Paginacija klaidinga: p. 263 pažymėtas 163. Knygoje pirmą kartą spausdinamos 5 A. Baranausko giesmės (Artojų giesmės šventos, p. 695 – 712).
  M. Valančius tęsė Vilniaus katedros vikaro Vincento Valmiko pradėtą giesmynų leidimą, tačiau juos papildė ir redagavo kalbiniu požiūriu. 1860–1864 m. kantičkas leido Vilniuje, J. Zavadskio spaustuvėje, o 1867–1906 m. – Mažojoje Lietuvoje, J. Šenkės, O. Mauderodės ir kt. spaustuvėse. Tai buvo labiausiai paplitusi knyga spaudos draudimo metais. M. Valančiaus kantičkos sulaukė 27 leidimų ir ėjo iki 1930 m.

 • Knyga. Patarles Zemajcziu
 • Knyga. Wajku kningiele

  Knyga. Wajku kningiele, ~1868 m.

  Motiejus Valančius

  Pirmoji lietuvių vaikų literatūros knyga. 3–4 psl. J. Zavadskio išleistų ir ir parduodamų Varniuose knygų sąrašas ir „Prakalba." Knygelė pradedama nuo2-os pasakos, spausdinama 17 pasakų. Kiekvienam kūrinėliui dedama įklija su spalvota iliustracija. Knygoje nenurodytas autorius, leidimo metai, vieta, leidėjas. [pagal bibliografiją: J. Zabermano lėšos, K. Abregso ir ko. leidyba ir spaustuvė]. Spaudinys 100 psl.

 • Knyga. Palangos Juze

  Knyga. Palangos Juze, ~1863 m.

  Motiejus Valančius
 • Knyga. Perspėjimas apie szventą tikėjimą,...

  Knyga. Perspėjimas apie szventą tikėjimą,..., ~1869 m.

  Motiejus Valančius

  Kartu išleisti du spaudiniai [I,II].  1. Perspėjimas...[1–25 psl.]  2. Isz tamsybes veda tiktai tiesos kelias [30–46 psl.]. Tai politinio-publicistinio pobūdžio kūrinėliai. Kontrafakcinis leidinys. Spaudinys be viršelių. Pirmame tituliniame lape yra knygyno spaudas.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2