Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Sigitas Geda
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Babilono atstatymas

  Babilono atstatymas, 1994 m.

  Sigitas Geda, Romas Orantas
 • Valkataujantis katinas

  Valkataujantis katinas, 1998 m.

  Sigitas Geda, Romas Orantas
 • Laiškas J. Švabaitei-Gylienei

  Laiškas J. Švabaitei-Gylienei, 1990-01-08

  Sigitas Geda

  Poeto, literatūros kritiko, vertėjo Sigito Gedos (1943-2008) laiškas rašytojai Julijai Švabaitei-Gylienei (1921-2016) rašytas gelsvame popieriaus lape mėlynu tušinuku. Dėkoja už laišką, rašo lauksiantis Lietuvoje. Prašo nesikuklinti, pažymi, jog išeivių rašytojai ypač gerbiami ir laukiami tėvynėje. Pasakoja apie sveikatos problemas. Visiems perduoda linkėjimus, linki sveikatos ir pavasario dūšioj. Dėkoja dailininkei Magdalenai Stankūnienei bei gydytojui, Lietuvių Fondo įkūrėjui Antanui Razmai už rūpestį.

 • Laiškas J. Švabaitei-Gylienei

  Laiškas J. Švabaitei-Gylienei, 1992-04-20

  Sigitas Geda

  Poeto, literatūros kritiko, vertėjo Sigito Gedos (1943-2008) laiškas rašytojai Julijai Švabaitei-Gylienei (1921-2016) rašytas gelsvame popieriaus lape mėlynu tušinuku. Svarsto ar J. Švabaitė-Gylienė gavusi jo siųstus laiškus. Pasakoja kaip praleido žiemą, kad įsidarbino laikraščio ''Šiaurės Atėnai'' redakcijoje. Nerimauja, jog daugelis literatų prarado darbus. Džiaugiasi Lietuvoje viešinčiais A. ir R. Misiūnais ir R. ir V. Kavoliais. Širdingai dėkoja už adresatės perduotas dovanas. Praneša, kad Lietuvoje netrukus bus išleista J. Švabaitės-Gylienės knyga vaikams ''Gabriuko užrašai'' (1993). Linki sveikatos.

 • Laiškas J. Švabaitei-Gylienei

  Laiškas J. Švabaitei-Gylienei, 2004-02-08

  Sigitas Geda

  Poeto, literatūros kritiko, vertėjo, S. Gedos (1943-2008) laiškas rašytojai J. Švabaitei-Gylienei (1921-2016) spausdintas rašomąja mašinėle baltame popieriaus lape. Su parašu. Laiške S. Geda pasakoja aplankytos Vilniaus knygų mugės įspūdžius, lygina ją su Frankfurto, Varšuvos, Jeruzalės mugėmis. Rašo buvęs I. Mulevičiūtės knygos ''Glėbys'' pristatyme. Liūdi, jog J. Švabaitės-Gylienės knygos nepavyko įsigyti - visos jau buvę išpirktos. Aptaria lietuvių rašytojus (J. Ivanauskaitę, V. Petkų), jų populiarumą; pakomentuoja politines aktualijas (R. Pakso išrinkimą prezidentu). Džiaugiasi žmonos Gražinos pradėtu projektu - knyga apie H. Nagį. Linki stiprybės. 

 • Laiškas J. Švabaitei-Gylienei

  Laiškas J. Švabaitei-Gylienei, 2004-02-03

  Sigitas Geda

  Poeto, literatūros kritiko, vertėjo, S. Gedos (1943-2008) laiškas rašytojai J. Švabaitei-Gylienei (1921-2016) spausdintas rašomąja mašinėle baltame popieriaus lape. Su parašu. Laiške S. Geda pasakoja aplankytos Vilniaus knygų mugės įspūdžius, lygina ją su Frankfurto, Varšuvos, Jeruzalės mugėmis. Rašo buvęs I. Mulevičiūtės knygos ''Glėbys'' pristatyme. Liūdi, jog J. Švabaitės-Gylienės knygos nepavyko įsigyti - visos jau buvę išpirktos. Aptaria lietuvių rašytojus (J. Ivanauskaitę, V. Petkų), jų populiarumą; pakomentuoja politines aktualijas (R. Pakso išrinkimą prezidentu). Džiaugiasi žmonos Gražinos pradėtu projektu - knyga apie H. Nagį. Linki stiprybės. 

 • Laiškas J. Švabaitei-Gylienei

  Laiškas J. Švabaitei-Gylienei, 1989-01-14

  Sigitas Geda

  Poeto, literatūros kritiko, vertėjo Sigito Gedos (1943-2008) laiškas rašytojai Julijai Švabaitei-Gylienei (1921-2016) rašytas gelsvame popieriaus lape juodu tušinuku. Dėkoja už laišką ir sveikinimus, atsiprašo ilgai delsęs atsakyti. Perduoda linkėjimus rašytojai Liūnei Sutemai bei dailininkei Magdalenai Stankūnienei. Rašo įtraukęs J. Švabaitės-Gylienės publikaciją į 1989 m. ''Poezijos pavasario'' leidinį. Turintis daug įvairių darbų. Labai džiaugiasi sužinojęs, kad į ''Poezijos pavasario'' renginį atvyksią išeivijos rašytojai Kazys Bradūnas ir Liūnė Sutema. Siunčia palaikymą visiems išeivijos rašytojams.

 • Laiškas J. Švabaitei-Gylienei

  Laiškas J. Švabaitei-Gylienei, 1989-03-18

  Sigitas Geda

  Poeto, literatūros kritiko, vertėjo Sigito Gedos (1943-2008) laiškas rašytojai Julijai Švabaitei-Gylienei (1921-2016) rašytas gelsvame popieriaus lape mėlynu tušinuku. Dėkoja už laišką. Pasakoja apie kelionę į Maskvą. Rašo besijaučiantis geriau, nenorintis skųstis dėl sveikatos problemų. Dėkoja A. Razmai už atsiųstus vaistus. Džiaugiasi, jog J. Švabaitės-Gylienės knygos bus leidžiamos Lietuvoje. Dėkoja adresatei už pagalbą ir užuojautą. Siunčia linkėjimus.

 • Laiškas J. Švabaitei-Gylienei

  Laiškas J. Švabaitei-Gylienei, 1989-09-27

  Sigitas Geda

  Poeto, literatūros kritiko, vertėjo Sigito Gedos (1943-2008) laiškas rašytojai Julijai Švabaitei-Gylienei (1921-2016) rašytas gelsvame popieriaus lape mėlynu tušinuku. Dėkoja už laišką. Liūdi dėl mirusių dailininko Vytauto Petravičiaus bei J. Švabaitės-Gylienės draugės, tautosakininkės Pranės Aukštikalnytės-Jokimaitienės. Pasakoja apie pasirengimą ''Poezijos pavasario'' renginiui. Kviečia atvažiuoti adresatę į Lietuvą. Dalinasi prisiminimais iš susitikimo su poetu Bernardu Brazdžioniu. Rašo neseniai susitikęs su poetu, kunigu Leonardu Andriekumi. Perduoda širdingiausius linkėjimus poetams Liūnei Sutemai ir Henrikui Nagiui. Giria rašytoją Bitę Vilimaitę, vadina ją ''pačia rimčiausia moterimi rašytoja dabar Lietuvoje''. Bučiuoja visus.

 • Laiškas J. Švabaitei-Gylienei

  Laiškas J. Švabaitei-Gylienei, 1989-11-11

  Sigitas Geda

  Poeto, literatūros kritiko, vertėjo Sigito Gedos (1943-2008) laiškas rašytojai Julijai Švabaitei-Gylienei (1921-2016) rašytas gelsvame popieriaus lape mėlynu tušinuku. Rašo gulintis ligoninėje, bet prašo nesijaudinti. Dėkoja už dovanų gautą skanią kavą. Užsimena, kad į ''Poezijos pavasario'' leidinį įtrauksiąs J. Švabaitės-Gylienės eilių, bandysiantis skelbti kuo daugiau išeivijos rašytojų kūrinių. Buvo susitikęs su poetu, teatrologu Jurgiu Blekaičiu, gavęs jo knygą. Mini matęsis ir su kunigu, poetu Leonardu Andriekumi. Klausia ar gavusi paskutinį jo siųstą laišką. Visiems siunčia linkėjimus.

 • Laiškas J. Švabaitei-Gylienei

  Laiškas J. Švabaitei-Gylienei, 1992-08-09

  Sigitas Geda

  Poeto, literatūros kritiko, vertėjo Sigito Gedos (1943-2008) laiškas rašytojai Julijai Švabaitei-Gylienei (1921-2016) rašytas gelsvame popieriaus lape mėlynu tušinuku. Nežino kaip atsidėkoti už laišką ir atsiųstas dovanas. Matęs reklamą, jog bus išleista adresatės apysaka vaikams ''Gabriuko užrašai'' (1973 Čikagoje, 1993 Lietuvoje). Aprašo prastą lietuvių leidyklų padėtį, išskiria ''Vagą'' kaip ypač ''suirusią''. Svarsto ką darysiantys jaunieji rašytojai, kai nebus kur leisti knygų. Stebisi neįprastu Lietuvai karščiu. Šiek tiek bendravęs su K. Bradūnu, sutikęs B. Brazdžionį. Pasakoja apie incidentą ''Poezijos pavasario'' metu, kuomet į renginį atvyko buvęs KGB įgaliotinis. Mini itin nuliūdinusias rašytojo A. Vaičiulaičio ir dailininko V. Petravičiaus mirtis. Siunčia gerų dienų.

 • Laiškas J. Švabaitei-Gylienei

  Laiškas J. Švabaitei-Gylienei, 2004-11-09

  Sigitas Geda

  Poeto, literatūros kritiko, vertėjo Sigito Gedos (1943-2008) laiškas rašytojai Julijai Švabaitei-Gylienei (1921-2016) spausdintas rašomąja mašinėle baltame popieriaus lape. Su prierašais mėlynu tušinuku. Rašo lankęsis "Šiaurės Atėnų'' redakcijoje. Žmona Gražina jaučiasi nekaip, gydosi, vis atsiduria ligoninėje. Liūdi, jog jaunimas vis mažiau domisi literatūra. Knutas Skujeniekas išvertęs neįvardytą S. Gedos knygą į latvių kalbą, kviečiantis atvykti į Latviją jos pristatyti. Siunčia linkėjimus J. Švabaitei-Gylienei ir Liūnei Sutemai. 

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3